תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןישות כללית10/ המ/ 11בקשה להארכת מועד לפי 197, תב"ע בר/ 256/ 8
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ 256הרחבת ישוב קהילתי יד בנימין.10/12/2001
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ 256/ 12יד בנימין הרחבת אזור התעשיה
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ 256/ 7יד בנימין- מ.א. נחל שורק24/12/2006
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ 256/ 7/ 2שינוי מש.ב.צ למגורים א - יד בנימין.11/11/2008
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ 256/ 8יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תעשיה.13/03/2007
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ 84יד בנימין- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ 84/ 1חסר09/12/1965
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ 84/ 5שינוי יעוד מאזור בניני ציבור לשטח ציבורי פתוח ומשטח ציבורי פתוח לשטח לבניני צי18/08/1983
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ 84/ 6יד בנימין18/08/1983
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ 84/ 7שינוי ייעוד מאזור מגורים לאזור בנייני צבור.10/03/1985
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ 84/ 8שינוי יעוד מאזור מגורים לשטח למבני ציבור.17/06/1986
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ מק/ 256/ 10יד בנימין שינוי הוראות לגמר גגות.15/10/2009
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ מק/ 256/ 2איחוד מגרשים ושינוי בקו בנין במגרשים.01/12/2004
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ מק/ 256/ 4שינוי קווי בניין למתקנים הנדסיים12/12/2005
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ מק/ 256/ 7/ 1הרחבת כביש קיים עבור חניות ציבורים.
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ מק/ 256/ 7/ 3יד בנימין - שינוי קווי בנין.08/07/2008
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ מק/ 256/ 7/ 3/ 1יד בנימין שינוי קווי בניין בנין במגרש 26010/10/2011
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ מק/ 256/ 7/ 4יד בנימין - חילופי שטחים - מגורים/ מוסד חינוכי.17/05/2010
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ מק/ 256/ 7/ 6יד בנימין שינוי קווי הבנין במגרש 26 ב'.28/06/2012
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ מק/ 256/ 9אזור התעשיה יד בנימין,איחוד וחלוקה הסכמת הבעלים.15/01/2008
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ מק/ 84/ 9.26/08/1999
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 452דיור מוגן
מרכזזמורה, שורקות, בני עי"ש, גדרה, גדרות, נחל שורק, בית חלקיה, בני ראם, חפץ חיים, יד בנימיןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 511שדרוג מט"ש שגב