תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםערר על החלטת ולקחש"פ05/ חש/ 7ערר על החלטת ולקח"שפ לסרב לתכנית בר/ מק / 303 תחנת תדלוק בקיבוץ חפץ חיים
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםערר על החלטת ולקחש"פ05/ חש/ 8ערר על החלטת ולקח"שפ לסרב לתכנית בר/ מק/ 303 קיבוץ חפץ חיים
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 11לקבוע אזור מגורים, בניני חברה ומשק + שפ"פ, להתוות דרכים חדשות.18/09/1963
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 11/ 1לקבוע אזור מגורים, אזור בניני חברה,אזור בניני משק, שפ"פ, אזור בית הבראה.09/12/1965
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 11/ 2שינוי עודי קרקע09/01/1969
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 11/ 3ביטול דרך והפיכתה לאזור בניני משק והתווית דרך חדשה.09/01/1969
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 11/ 4שינוי יעוד, מאזור חקלאי, מדרך מבוטלת ומאזור מגורים לשטח בריכת שחיה,01/03/1971
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 11/ 5שינוי יעוד מאיזור בנייני חברה,בנייני מגורים וביטול קטע דרך לאיזור בנייני מגורי19/10/1972
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 11/ 6שינוי ייעוד מאזור בנייני חברה לאזור מרגוע. ביטול דרכים עבור תוספות .02/06/1974
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 11/ 7השלמת תקנון לגבי חממות בחפץ חיים16/09/1976
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 11/ 8שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור בניני משק ותוספת לאזור בניני משק,08/04/1976
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 122שינוי יעוד מחלקלאי למגרש מיוחד עליו יקומו מבנים של השרות21/10/1976
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 137שורקות - קבוץ חפץ חיים13/09/1979
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 137/ 2אזור ספורט ונופש והרחבת בית עלמין12/12/1991
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 137/ 3קביעת אזור לתעשיה ע"י שינוי יעוד הקרקע, משטח מבני משק לאזור תעשיה.04/08/1994
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 137/ 4.
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 139/ 1גבעת וושינגטון.21/06/1998
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 15/ 6תחנת תדלוק.
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 171ייעוד השטח להקמת מתקני טיפול וסילוק שפכים לשם ניצולם להשקיה חקלאית.....
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 181/ 1תוכנית מנדטורית מאושרת07/11/1946
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 184לשנות קו בנין קדמי לדרך ראשית שנקבע בתכנית מתאר ארצית לדרכים13/05/1990
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 188אזור תעשיה "ברנר"24/01/1991
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 200צומת דרך 411 / 40 ברנר.
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 207מוסד צבורי לילדים פגועי מוח.14/12/1995
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 211שינוי דרך 4311 בקטע מק"מ 4.9 עד ק"מ 6.816/11/1995
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 226אזור תעשיה
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 234שינוי יעוד מאיזור חקלאי לאיזור לאתר לאומי.10/04/1997
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 249גן לאומי נחל שורק.
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 275מט"ש שג"ב
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 282יצירת מסגרת תכנונית המאפשרת פיתוח והרחבת הקיבוץ בניית 138 יח"ד.22/07/2003
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 282/ 1חלוקת אזור המגורים למגרשים, קבוץ חפץ חיים.
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 282/ 4הרחבת קבוץ חפץ חיים - שכונת גני-טל.26/11/2006
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 312הרחבת קבוץ חפץ חיים, החלקות החקלאיות.08/11/2006
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 312/ 1הקצאת נחלות ליחידות החקלאיות בגני טל/חפץ חיים.22/05/2008
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 48/ 3שינוי ייעוד השטח משטח חקלאי לשטח לתכנון מיוחד.22/11/1999
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 48/ 4שינוי יעוד קרקע חקלאית לשטח למבני ציבור,לשטח ציבורי פתוח, לכביש ולמגרש חניה18/08/1996
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 70חפץ חיים,בית חלקיה- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ במ/ 109"אירוס" - ישוב רווחה. מ.אזורית גן רווה.21/04/1994
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ בת/ 213אזור תעשיה גן רווה.18/12/1994
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ מק/ 15/ 7תכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות16/05/2000
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ מק/ 213/ 1גן רווה20/10/1996
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ מק/ 213/ 2גן רווה28/04/1999
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ מק/ 282/ 2שינוי בקו בנין קדמי לכביש באזור התעשיה באופן נקודתי17/07/2005
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ מק/ 303תחנת תידלוק - קיבוץ חפץ חיים
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ מק/ 48/ 5תכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות29/08/1999
מרכזזמורה, שורקות, גדרה, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתמח/ 268מאגר חפץ חיים למים שפירים.03/06/2009
מרכזזמורה, שורקות, בני עי"ש, גדרה, גדרות, נחל שורק, בית חלקיה, בני ראם, חפץ חיים, יד בנימיןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 511שדרוג מט"ש שגב
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 602חפץ חיים, הקמת תנחת שאיבת שפכים
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 618חפץ חיים - קו ירקון מזרחי
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתמשמ/ 74שינוי משבצות חקלאיות17/01/1991
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 03/ 185/ 4דחיית תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק (אי-מתן החלטה)
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתתממ/ 3/ 7/ 2שינוי מס' 2 לתממ/ 3/ 719/05/2008