תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, גדרות, כפר אביבתוכניתבר/ 161כפר אביב,כפר מישר,משגב דב,כפר מרדכי13/02/1986
מרכזשורקות, גדרות, כפר אביבתוכניתבר/ 187רישום אדמות מושב כפר אביב בספרי המקרקעין
מרכזשורקות, גדרות, כפר אביבתוכניתבר/ 326מושב כפר אביב - תוספת 20 יח"ד
מרכזשורקות, גדרות, כפר אביבתוכניתבר/ 417לערוך תכנית מסודרת של הקרקעות שנועדו להקמת מושב07/08/1952
מרכזשורקות, גדרות, כפר אביבתוכניתבר/ 417/ 1שינוי יעוד-מבניני ציבור למגרש ספורט,משצ"פ למגרש ספורט,משצ"פ איזור לבנייני צבור13/04/1972
מרכזשורקות, גדרות, כפר אביבתוכניתבר/ 417/ 10תחנת תדלוק.
מרכזשורקות, גדרות, כפר אביבתוכניתבר/ 417/ 12הרחבה למגורים - כפר אביב.01/02/2001
מרכזשורקות, גדרות, כפר אביבתוכניתבר/ 417/ 2כפר אביב- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזשורקות, גדרות, כפר אביבתוכניתבר/ 417/ 4השלמת תקנון לגבי חממות בכפר אביב16/09/1976
מרכזשורקות, גדרות, כפר אביבתוכניתבר/ 417/ 6שנוי יעוד של חלקות לבניני ציבור ואזור פרטי פתוח למגרשי מגורים שלא בנחלות11/06/1992
מרכזשורקות, גדרות, כפר אביבתוכניתבר/ 417/ 6/ 1שינוי יעוד של אזור לבניני ציבור ואזור פרטי פתוח למגרשי מגורים שלא בנחלות09/03/1995
מרכזשורקות, גדרות, כפר אביבתוכניתבר/ 417/ 7יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים01/02/1996
מרכזשורקות, גדרות, כפר אביבתוכניתבר/ 417/ 9בריכות שחיה פרטיות.01/03/2001
מרכזשורקות, גדרות, כפר אביבתוכניתבר/ מק/ 417/ 11שינוי קטע מקו בנין חזיתי למגורים31/12/1998
מרכזשורקות, גדרות, כפר אביבתוכניתבר/ מק/ 417/ 8.30/07/1998
מרכזשורקות, גדרות, כפר אביבתוכניתמשמ/ 72שינוי משבצות חקלאיות18/04/1988
מרכזשורקות, גדרות, כפר אביבתוכניתמשמ/ 72/ ברכפר אביב18/04/1988