תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליון, מנרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים071/ 11/ 2תשריט חלוקה מס' גע/תש/0067
צפוןהגליל העליון, מנרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים226/ 06/ 2התנגדות למבנה מסחרי חדש
צפוןהגליל העליון, מנרהתוכניתג/ 12079כביש הצפון קטע מנרה - מרגליות
צפוןהגליל העליון, מנרהתוכניתג/ 12281קיבוץ מנרה- לול03/02/2003
צפוןהגליל העליון, מנרהתוכניתג/ 12394דרך כניסה לאתר צוק מנרה
צפוןהגליל העליון, מנרהתוכניתג/ 12728קיבוץ מנרה - הרחבה קהילתית23/05/2004
צפוןהגליל העליון, מנרהתוכניתג/ 13906שמורת טבע אירוס מנרה26/12/2007
צפוןהגליל העליון, מנרהתוכניתג/ 14252צוק מנרה - דרך גישה מכביש 9013/05/2007
צפוןהגליל העליון, מנרהתוכניתג/ 18736הרחבת חוות לולים, מנרה
צפוןהגליל העליון, מנרהתוכניתג/ 18919הרחבת לולים מנרה01/11/2012
צפוןהגליל העליון, מנרהתוכניתג/ 218מנרה30/10/1952
צפוןהגליל העליון, מנרהתוכניתג/ 2953בריכות חמצון בק' מנרה
צפוןהגליל העליון, מנרהתוכניתג/ 7114רכבל מנרה-מנרה31/10/1991
צפוןהגליל העליון, מנרהתוכניתג/ 847שמורת טבע שחלבים -במנרה23/05/1968
צפוןהגליל העליון, מנרהבקשה ועדה מקומיתגע/ 2004177בקשה להקמת אנטנה לתורן
צפוןהגליל העליון, מנרהבקשה ועדה מקומיתגע/ 2005260בקשה להקמת תורן לאנטנה
צפוןהגליל העליון, מנרהתוכניתגע/ מק/ 175איחוד וחלוקה , מנרה
צפוןהגליל העליון, מנרהתוכניתמשצ/ 89מנרה12/07/2000