תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזגזר, כרמי יוסףתוכניתבר/ 193אחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים.07/03/1991
מרכזגזר, כרמי יוסףתוכניתבר/ 193/ 1העתקת דרך מספר 1 מזרחה ע"מ לפנות את שטח עתודת הנפט.27/08/1992
מרכזגזר, כרמי יוסףתוכניתבר/ 210שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ציבור פתוח לשימור אתר.24/12/1995
מרכזגזר, כרמי יוסףתוכניתבר/ 233דרך מס' 4102 שינוי תואי.
מרכזגזר, כרמי יוסףתוכניתבר/ בת/ 204הרחבת אזור תעשיה חבל יבנה.21/10/1993
מרכזגזר, כרמי יוסףתוכניתבר/ מק/ 204/ גתכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות19/05/1999
מרכזגזר, כרמי יוסףתוכניתגז/ 157כרמי יוסף16/10/1980
מרכזגזר, כרמי יוסףתוכניתגז/ 157/ 1כרמי יוסף21/07/1983
מרכזגזר, כרמי יוסףתוכניתגז/ 157/ 11כרמי יוסף16/01/1994
מרכזגזר, כרמי יוסףתוכניתגז/ 157/ 12/ אתוכנית גז/ 157/ 12/ א
מרכזגזר, כרמי יוסףתוכניתגז/ 157/ 15.הודעה זו מבטלת את הודעת ביטול ההפקדה שהתפרסמה בי.פ. 4295 מיום 6.4.9512/11/1995
מרכזגזר, כרמי יוסףתוכניתגז/ 157/ 16חלוקת מגרש26/01/1999
מרכזגזר, כרמי יוסףתוכניתגז/ 157/ 19/ אתחנת תדלוק.
מרכזגזר, כרמי יוסףתוכניתגז/ 157/ 3שינוי דרכים... ביטול "שטח המוסד" וצירופו לשטח "מרכז אזרחי".. לתקן את גבולות..
מרכזגזר, כרמי יוסףתוכניתגז/ 157/ 5כרמי יוסף14/09/1990
מרכזגזר, כרמי יוסףתוכניתגז/ 157/ 8.
מרכזגזר, כרמי יוסףתוכניתגז/ 158יעוד שטחים לדרך וסלילת כביש..יעוד השטח..להקמת גשרים..סגירה וביטול דרכים..
מרכזגזר, כרמי יוסףתוכניתגז/ 158/ 1כרמי יוסף17/06/1986
מרכזגזר, כרמי יוסףתוכניתגז/ מק/ 157/ 19תחנת תדלוק בכרמי יוסף
מרכזגזר, כרמי יוסףתוכניתגז/ מק/ 157/ 20תחנת דלק
מרכזגזר, כרמי יוסףתוכניתגז/ מק/ 157/ 21כרמי יוסף04/09/2002
מרכזגזר, חלדה, כרמי יוסף, משמר דודבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 530תכנית ביוב לגוש כרמי יוסף, חולדה, משמר דוד.