תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 11ערר על החלטת ו. מחוזית מחוז מרכז לדחות ת.בר/245דיור מוגן ותחנת תדלוק
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 51ערר על החלטת ועדת מחוזית מרכז בתכנית בר/ 300 - בית עלמין ברנר
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 59ערר על החלטת ועדה מחוזית מרכז בתכנית מח/ 168 - גן לגאומי מרר
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 14ביטול תכניות בנין ערים בר/80, בר/5-80/1, בר/85. קביעת יעדים ואזורים.01/06/1978
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 14/ 1לאחד את כל התעשיה בחלקה אחת בלי חלוקה נוספת למפעלים.15/02/1979
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 14/ 10שינוי יעוד איזור בריכת השחיה הקיימת מ"שטח פרטי פתוח" ל"איזור ספורט ונופש"20/08/1998
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 14/ 12תיקון השימושים המותרים בתחום איזור התעשיה כך שניתן יהיה להקים בו אולם שמחות14/11/2004
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 14/ 13שינוי יעוד מ"שטח ספורט" ל"שטח לבניני ציבור"08/11/2005
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 14/ 15מועצה אזורית ברנר - מבנה המועצה19/11/2012
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 14/ 2שינוי לתקנון בר / 14 - באזור מגורים.05/08/1990
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 14/ 3שינוי יעוד מאזור בניני משק לאיזור ספורט, מאיזור בניני ציבור לאיזור ספורט.10/06/1982
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 14/ 4שינוי תוואי דרך וגבול צפוני של חלקה 37.קביעת יעדים ואזורים,ביטול דרכים קיימות20/07/1981
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 14/ 5שינוי יעוד אזור מגורים לאזור תעשיה ומלאכה,לאזור ספורט ולשצ"פ.14/11/1991
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 14/ 6אזור לבניני חברה11/06/1992
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 14/ 7שינוי מאזור מגורים, לאזור בניני חברה (בניני ציבור)10/03/1994
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 14/ 8בניני ציבור.
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 15/ 10ביטול "דרך קיימת", שינוי מ"דרך קיימת" ל"בניני משק".10/04/2006
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 170שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה ומלאכה,קביעת הוראות בניה.30/06/1985
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 188/ 1.
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 194שנוי יעוד מחקלאי למסחר, שצ"פ והתויית דרך.28/01/1993
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 194/ 1צומת גבעת ברנר03/06/1993
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 2הקמת קטע ממפעל, הגבלות בניה ועיבוד חקלאי בשטח התוכנית.22/01/1959
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 225קביעת אזור תעשיה ומסחר. כל החמר הועבר לבר / 232.
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 232אזור תעשיה ומסחר.09/07/2000
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 232/ 1הסדרת מערך הדרכים והתנועה אל תחום התכנית ובתחומה07/09/2004
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 232/ 4תוכנית בר/ 232/ 4
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 24בית עלמין גבעת ברנר31/05/1962
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 242מתקני טיפול בשפכים מרחב ברנר - גדרות.
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 242/ 1שינוי יעוד מ"קרקע חקלאית" ל"מתקנים הנדסיים" ו"מאגר קולחין" מתקן לטהור שפכים.29/09/2005
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 245דיור מוגן + תחנת דלק.
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 255קביעת הוראות בניה לאזור בו קיים רעש מטוסים, בהתאם לנספח האקוסטי.06/08/2003
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 260/ 1תחנת דלק מדרגה ב' - גבעת ברנר
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 283מאזור חקלאי לתחנת דלק ושרותי דרך. הוראות בדבר הקמת תחנת תדלוק ציבורית.
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 288הנחיות ותנאים לבניית מבנים לחוות תוכים מבלי לשנות את יעודי הקרקע.30/05/2006
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 293הגדרת תכליות ושמושים עפ"י תממ/3 (מרכז שירותים כפרי דומם).
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 300התאמה והרחבת בית העלמין הקיים לקבורת נפטרי האזור ונפטרים חסרי דת.26/11/2012
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 324קבוץ גבעת ברנר.
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 47תכנית מס' בר/4714/03/1968
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 50לקבוע איזור למפעלי תעשיה (קשורה בחקלאות)21/06/1962
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 52ביטול דרך, הפיכת שטח הדרך המבוטלת לשטח חקלאית.30/11/1961
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 80לקבוע אזורים למגורים,לבניני חברה,למחסנים ומבני צריכה,למבני משק חקלאי,לתעשיה.10/02/1966
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 80/ 1א. שנוי יעוד משטח מגורים תבע"צ בר/80 לשטח ציבורי פתוח 3.250 דונם25/06/1964
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 80/ 2שינוי ייעוד משטח בנייני ציבור ומשטח ציבורי פתוח לשטח מגורים.18/09/1969
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 80/ 3שינוי יעוד מאזור בניני משק לאזור בניני חברה19/02/1970
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 80/ 4שינוי ייעוד מחקלאי, בית הבראה, בנייני ציבור לתעשיה ביתית01/02/1968
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 80/ 5שינוי יעודים: - משטח בית הבראה - למגורים. - משטח בית הבראה - לשטח פרטי פתוח.27/06/1968
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 80/ 6שינוי ייעוד מאזור בנייני משק לאזור מגורים. שינוי רצועת ירק בהתאם להנל.23/07/1970
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 80/ 8שינוי מאזור בניני משק לדרך,בטול קטע מדרך קיימת והפיכתה לאזור מגורים.13/03/1975
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 80/ 9השלמת תקנון לגבי חממות16/09/1976
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 85שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה, מלאכה ואיחסון12/12/1968
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 86אחוד החלקות הנל וחלוקתן לחלקותחקלאיות חדשות בהתאם לתשריט.25/07/1963
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 13/ 13בית אלעזרי תחנת תדלוק
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 14/ 11.
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 14/ 11/ 1שינוי במרחק בין הבתים11/02/1999
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 14/ 14הקטנת קו בנין קדמי
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 232/ 2גבעת ברנר16/06/2002
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 232/ 3תוכנית בר/ מק/ 232/ 3
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 232/ 3/ 1הרחבת הדרך המיועדת לצרכי ציבור
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 232/ 4שינוי קו בנין לדרך מס' 40 בחלקה 4 גוש 3799.
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 255/ 1שינוי תכנית מפורטת ואיחוד וחלוקה לפי סימן ז' לפרק ג'.22/02/2005
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 255/ 2שינוי באחד מקוי הבנין הקדמיים במגרשים פינתיים22/03/2006
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 255/ 3הרחבת קיבוץ גבעת ברנר.15/03/2007
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 255/ 4שינוי בינוי בשכונת ההרחבה - קיבוץ גבעת ברנר.29/01/2008
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 260תחנת תדלוק בגבעת ברנר.15/07/2008
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 260/ 1תחנת תדלוק דלק מדרגה ב' - גבעת ברנר.
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 260/ 2תחנת תדלוק ושרותי רכב,גבעת ברנר
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 289/ 1חלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים, על פי פרק ג', סימן לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965,
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 571/ 8/ 1א.ת. ברנר16/02/1997
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 430שמוש חורג למטמנת פסולת אינרטית.
מרכזזמורה, רחובות, שורקות, ברנר, קרית עקרון, גבעת ברנרתוכניתמח/ 145/ גמערכת מחלפים/מחלפונים בכביש 40. (בילו,עקרון וברנר)21/07/2008
מרכזזמורה, שורקות, ברנר, גדרה, גבעת ברנרתוכניתמח/ 168גן לאומי גבעות מרר
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 554גבעת ברנר-הרחבה- תחנת שאיבה לביוב
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתמשמ/ 119/ ברגבעת ברנר07/03/1989
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשר/ 02/ 320/ 4דחיית תכנית להקמת תחנת תדלוק
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשר/ 04/ 773/ 4דחיית התנגדות לתכנית בסמכות מקומית
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 07/ 058/ 4דחיית בקשה להעברת זכויות בניה עבור בניית בית מגורים נוסף בנחלה
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 11/ 246/ 4הקמת מחסן לוגיסטי
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרבקשה ועדה מקומיתשרק/ 20100046הקמת בית מגורים ו-2 חניות.
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרבקשה ועדה מקומיתשרק/ 20100047הקמת בית מגורים.