תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםערר על החלטת ועדה למימי חופין05/ מ/ 1ערר על החלטת הוולח"ף שלא לאשר שימוש חורגשרק/ 20040120 מועדון פלמחים
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםערר על החלטת ועדה למימי חופין07/ מ/ 2שרק/ 20040129 מועדון פלמחים
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ 196יעוד שטח חקלאי למאגר קולחין לשמוש חקלאי.03/09/1992
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ 236פיתוח שימושי תיירות ושימור עתיקות23/11/2000
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ 341/ 1לקבוע איזור מגורים, ילדים, בניני משק, איזור מלאכה ותעשיה.19/08/1965
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ 341/ 2ביטול דרכים, שינוי ייעוד והתווית דרכים חדשות.07/03/1968
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ 341/ 3שינוי יעוד מאזור בניני חברה לאזור מגורים23/07/1970
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ 341/ 4שיפור צומת, ביטול קטע דרך קיימת, התוית דרך חדשה ורחבת חניון.18/12/1969
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ 341/ 5פלמחים- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ 341/ 6הלשמת תקנון לגבי חממות16/09/1976
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ 61ליעד את שטח התכנית לגן לאומי ולאשר הכרזתו לפי חוק הגנים הלאומים ושמורות הטבע03/02/1977
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ 76קביעת אזורים ועתודות קרקע,התווית רשת דרכים.20/10/1977
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ 76/ 2קביעת אזורים, יעדים, תכליות ושימושים. לשם התאמה למצב והפיתוח לעתיד של האזור03/07/1988
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ 76/ 5העברת השינויים בתכניות הבינוי מסמכות הועדה המחוזית לסמכות ועדה מקומית.12/09/1996
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ 76/ 6כפר נופש פלמחים
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ 76/ 7.21/08/1997
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ 76/ 9קהילת אלי סיני - פלמחים.04/10/2011
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ בת/ 76/ 4בר/בת/4/7609/01/1992
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 444הקמת מועדון ובית תרבות וש.חורג לאולם אירועים.
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 450בינוי 236/א - כפר נופש בחוף פלמחים.
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתמח/ 233מסדרון הנדסי ימי להעברת צנרת התפלה פלמחים.18/05/2005
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 457/ אמתקן התפלה פלמחים-צינור יניקה צפוני
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 499תחנת שאיבה וקו סניקה פלמחים - חוף הים. גן רווה.
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 513קו בוצה שפד"ן - פלמחים.
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 559פלמחים - שדרוג מכון שאיבה מס' 2.
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתמשמ/ 128שינוי משבצות חקלאיות27/12/1990
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתמשמ/ 95/ ברפלמחים והסביבה18/04/1989
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 10/ 192/ 4ביצוע עבודות עפר והקמת בית מגורים חדש
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםבקשה ועדה מקומיתשרק/ 20090360בקשת היתר בניה לפלאפון תקשורת בע"מ בפלמחים.
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםבקשה ועדה מקומיתשרק/ 20100054הקמת מתקן שידור קטן.
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתתמא/ 34/ ב/ 5/ אשינוי לתמא/ 34/ ב/ 5 - הגדלת תפוקת מתקן ההתפלה הקיים בפלמחים16/01/2012