תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, ברנר, בניהתוכניתבר/ 20ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקת מחדש בהתאם למצב הקיים,. קביעת יעדים ואזורים16/03/1972
מרכזשורקות, ברנר, בניהתוכניתבר/ 20/ 1השלמת תקנון לגבי חממות במושב בניה16/09/1976
מרכזשורקות, ברנר, בניהתוכניתבר/ 20/ 2בטול חלקות קיימות וחלוקה מחדש.שינוי יעוד מבניני ציבור למגורים.05/05/1994
מרכזשורקות, ברנר, בניהתוכניתבר/ 20/ 3שינוי יעוד ממגורים לשטח פרטי פתוח.שינוי יעוד משטח לבניני ציבור למגורים.09/10/1997
מרכזשורקות, ברנר, בניהתוכניתבר/ 20/ 4קביעת זכויות בניה באיזור המגורים .26/06/1997
מרכזשורקות, ברנר, בניהתוכניתבר/ 20/ 8הוספת יח"ד שלישית בחלקות א' - נחלות. שינוי הוראות בינוי לגבי מיקום בתי המגורים04/12/2008
מרכזשורקות, ברנר, בניהתוכניתבר/ 20/ 9תוספת מבנים לאירוח כפרי (כשימושי פל"ח) במגרש למגורים וקביעת זכויות בניה עבורן.
מרכזשורקות, ברנר, בניהתוכניתבר/ 368בניה (יבנה הדרומית)26/03/1953
מרכזשורקות, ברנר, בניהתוכניתבר/ מק/ 20/ 5תכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות27/07/1997
מרכזשורקות, ברנר, בניהתוכניתבר/ מק/ 20/ 6שנוי קו בנין30/06/1999
מרכזשורקות, ברנר, בניהתוכניתבר/ מק/ 20/ 7הקטנת קו בנין26/03/2001
מרכזשורקות, ברנר, בניהתוכניתבר/ מק/ 309/ 1בריכת שחיה - מושב בניה 373
מרכזשורקות, ברנר, בניהבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 435בקשה לשמוש חורג לשיפוץ מכונות לנגרות.
מרכזשורקות, ברנר, בניהתוכניתמשמ/ 152(בר) בניה10/02/2003