תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתבר/ 111השלמת תקנון לגבי חממות בבית חלקיה16/09/1976
מרכזשורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתבר/ 138שנוי תכנית מתאר, ביטול ואיחוד חלקות קיימות27/03/1980
מרכזשורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתבר/ 138/ 1תוספת 70 יח"ד למושב בית חלקיה.25/07/2000
מרכזשורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתבר/ 138/ 2תוכנית בר/ 138/ 221/08/2002
מרכזשורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתבר/ 138/ 3הרחבת שטח למבני ציבור.15/02/2005
מרכזשורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתבר/ 138/ 5מושב בית חלקיה חלוקת מגרשים למגורים.25/11/2010
מרכזשורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתבר/ 138/ 8שינוי מחקלאי למגורים וממגורים לחקלאי ע"י שינוי גבול חצר המגורים שבחלקה א.
מרכזשורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתבר/ מק/ 138/ 10שינוי קווי בנין במגרש 152.
מרכזשורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתבר/ מק/ 138/ 4הקטנת קו בנין צדדי.
מרכזשורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתבר/ מק/ 138/ 7שינוי בקו בנין07/02/2006
מרכזשורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתבר/ מק/ 138/ 9בית חלקיה מגרש 96.13/01/2010
מרכזשורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתבר/ מק/ 267שינוי יעוד קרקע חקלאית לתחנת תדלוק מסוג ב
מרכזזמורה, שורקות, בני עי"ש, גדרה, גדרות, נחל שורק, בית חלקיה, בני ראם, חפץ חיים, יד בנימיןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 511שדרוג מט"ש שגב
מרכזשורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתמשמ/ 52שינוי משבצות חקלאיות29/10/1987
מרכזשורקות, נחל שורק, בית חלקיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 10/ 041/ 4תוספת למבנה קיים