תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתבר/ 138/ 8שינוי מחקלאי למגורים וממגורים לחקלאי ע"י שינוי גבול חצר המגורים שבחלקה א.
מרכזשורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתבר/ מק/ 267שינוי יעוד קרקע חקלאית לתחנת תדלוק מסוג ב