תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים002/ 05/ 2תביעת פיצויים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים004/ 05/ 2מתקן שידור מוצע לחברת פלאפון
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים006/ 04/ 2לגיטימציה לבניין קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים009/ 03/ 2בקשה ללגטימציה לבניין קיים + תוספת 3 יח"ד
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים010/ 06/ 2בקשה להיתר לקוטג' 370.45 מ"ר
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים011/ 07/ 2בניית קיר בטון
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים013/ 02בנין מוצע משתי קומות
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה013/ 09/ 2תכנית גלג/15/08/12906
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים018/ 12/ 2בניין מוצע למגורים,+חדר שירות
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים021/ 04/ 2תכנית חלוקה
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים025/ 04/ 2תביעת פיצויים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים026/ 04/ 2תביעת פיצויים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים027/ 04/ 2תביעת פיצויים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים030/ 08/ 2התנגדות לסגירת קומת עמודים + מרפסת רעפים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים034/ 03/ 2תביעת פיצויים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים035/ 03/ 2תביעת פיצויים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים036/ 03/ 2תביעת פיצויים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים037/ 03/ 2תביעת פיצווים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים038/ 03/ 2תביעת פיצויים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים043/ 12/ 2תוספת יחידת מגורים לבניין קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים061/ 07/ 2התנגדות להיתר
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים067/ 10/ 2בניין מוצע 4 קומות
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים068/ 11/ 2בניין מוצע לתעשייה מפעל לצביעת מתכות+מסגריה+משרדים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים069/ 05/ 2תוספת ממ"ד + 3 יחידות דיור מוצעות מעל הקיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים069/ 10/ 2יחידת מגורים מעל קומת עמודים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים080/ 05/ 2תוכנית שינויים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים083/ 09/ 2תוספת קומת מגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים090/ 08/ 2תכנית שינויים לבנין קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים093/ 04/ 2לגיטימציה לבניין קיים + תוספת 3 יח"ד
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים095/ 04/ 2תביעת פיצויים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים096/ 06/ 2הצעת שתי יחידות דיור מעל קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים098/ 10/ 22 מבנים בעלי 3 קומות
צפוןלב הגליל, סח'ניןישות כללית10/ המ/ 43בקשה להארכת מועד לתביעת פיצויים לפי ס' 197 לחוק, תמא/ 10/ג/3
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים100/ 10/ 2טופס 5
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה101/ 11/ 2ערר בנושא תכנית מפורטת גלג/20/10/12906/
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים102/ 04/ 2לגיטימציה לשנוי בבניין קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית107/ 19281תוספת מגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית108/ 19313בית מגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים111/ 05/ 2היתר למגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים112/ 09/ 2תוספת קומת מגורים מעל בנין קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים114/ 02בנין מוצע 3 קומות
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים115/ 04/ 2לגיטימציה לבניין קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים115/ 08/ 2תכנית שינויים לבניין קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים119/ 12/ 2הקלה בגובה בניין+ מספר דירות
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים123/ 04/ 2לגיטימציה לבניין קיים ותוספת 3 יחידות דיור
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים126/ 04/ 2תביעת פיצויים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים126/ 11/ 2תוספת חנות לבנין קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים127/ 04/ 2תביעת פיצויים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים128/ 06/ 2אי מתן החלטה
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים138/ 04/ 2תביעת פיצויים
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית139/ 19315בית מגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית14/ 19270מגרש כדורגל בסכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים142/ 05/ 2לגיטימציה לסגירת קומת עמודים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים142/ 11/ 2תוספת יחידת מגורים לבניין קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה144/ 11/ 2ערר על תכנית גלג/85/08/12906
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים147/ 02/ 2תביעת פיצויים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים148/ 02/ 2תביעת פיצויים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים148/ 11/ 2תוספת בניין מוצע +חד שירות+ גדר מוצע
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים149/ 02/ 2בקשה לתוספת קומת מגורים לשתי קומות קיימות
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית15/ 19287תוספת מגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים155/ 02/ 2התנגדות להקמת דיר צאן + מתבן + מחסן חקלאי
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים155/ 03/ 2לגיטימציה לבנין קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים155/ 10/ 2בניין מוצע בן 3 קומות
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים156/ 02/ 2לגיטימציה לבנין קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים159/ 04/ 2תשריט חלוקה
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים161/ 03/ 2הקמת מתקן תקשורת קטן
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים167/ 06/ 2התנגדות לתוספת מוצעת לבניין קיים למגורים בשטח של 89 מ"ר
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים168/ 03/ 2בנין לעבוד שיש
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים173/ 02/ 2תביעת פיצויים, עקב אישור תכנית למאגר
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים175/ 09/ 2תוספת למבנה קיים בהיתר
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים177/ 07/ 2היתר בניה לבנין למגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים179/ 08/ 2בניה ללא היתר
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים180/ 11/ 2לגיטימציה לבניין קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים184/ 11/ 2לגיטימציה לסגירת קומת עמודים למבנה קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים185/ 03/ 2תוספת לבניין גג רעפים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים186/ 10/ 2לגטימציה לפעוטונים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים188/ 08/ 2בקשה להיתר
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית19/ 19281לגיטמציה לגדר בטון
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים190/ 06/ 2לגיטימציה לשינוי בבניינים קיימים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים191/ 11/ 2תשריט לאיחוד וחלוקה
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים193/ 10/ 2בניין מוצע למגורים +חדר שירות+מרפסת+גדר
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים197/ 05/ 2בנית קיר תומך + לגיטימציה לקירות קיימים
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית2006/ 0534רפת בסכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים202/ 08/ 2תוספת 2 יח' מגורים מעל בנין קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים204/ 03/ 2התנגדות לשינוי יעוד
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים207/ 04/ 2ערר על שמאות מכרעת
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים208/ 3/ 2הצבת מתקן תקשורת קרקעי בשטח פתוח
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית22/ 19318סגירת קומת עמודים+ תוספת מגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים225/ 08/ 2תוספת ממדים למבנה קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים225/ 11/ 2היתר בניה לא חוקי
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים228/ 06/ 2התנגדות לתוספת לבניין קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים230/ 02/ 2בקשה ללגטימציה לתוספת לבנין קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים235/ 08/ 2תוספת לבניין קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים238/ 06/ 2בניין מוצע - שני קוטגים צמודים באותו מגרש
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים239/ 08/ 2בניין מוצע מ-2 קומות מגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים242/ 05/ 2לגיטמציה לבנין קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים245/ 04/ 2ערר על החלטת שמאי מכריע
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים246/ 08/ 2בניין מגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים247/ 04/ 2לגיטימציה לבניין קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים253/ 05/ 2הצעת שתי יחידות דיור מעל קיים