תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית107/ 19281תוספת מגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית108/ 19313בית מגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים123/ 04/ 2לגיטימציה לבניין קיים ותוספת 3 יחידות דיור
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים138/ 04/ 2תביעת פיצויים
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית139/ 19315בית מגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית14/ 19270מגרש כדורגל בסכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית15/ 19287תוספת מגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים161/ 03/ 2הקמת מתקן תקשורת קטן
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים168/ 03/ 2בנין לעבוד שיש
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים185/ 03/ 2תוספת לבניין גג רעפים
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית19/ 19281לגיטמציה לגדר בטון
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים204/ 03/ 2התנגדות לשינוי יעוד
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים208/ 3/ 2הצבת מתקן תקשורת קרקעי בשטח פתוח
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית22/ 19318סגירת קומת עמודים+ תוספת מגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים253/ 05/ 2הצעת שתי יחידות דיור מעל קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית28/ 19291בית מגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית3/ 19240סככה חקלאית
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית33/ 19280תוספת מגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית40/ 19282תוספת מגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית41/ 19267שוק עירוני
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית43/ 19315בית מגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית62/ 19320בית מגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית75/ 19314תוספת מגורים לבנין קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית85/ 19290בית מגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12735הסדרת מערכת הדרכים העירונית בסכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13210הסטת תוואי דרך מס' 40 ולגיטימציה למבנה קיים, בדרום מערב סכנין27/06/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13379הגדלת אחוזי בניה בח"ח 11 בגוש 19283 במרכז סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13380שינוי יעוד משטח תעשיה ומגורים לשטח לתעשיה בצפון מזרח סכנין27/06/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13442הצעת דרך גישה והגדלת אחוזי בניה למתן לגיטימציה נקודתית לבניה בשטח הבנוי בסכנין22/07/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13699שינוי יעודמשטח למסחר לשטח לתעשיה ומלאכה, באזור התעשיה בסכנין27/06/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 14227שינוי יעוד ממגרשים למגורים ליעוד שב"צ, שכונה צפון-מערבית סכנין:27/06/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 14228שינוי יעוד משטח למגורים לשטח לשב"צ צפון מערב סחנין:27/06/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 14229שינוי יעוד ממגרשים למגורים, ליעוד שב"צ ושצ"פ, דרום סח'נין:27/06/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 14230שינוי יעוד ממגרשי מגורים למגרש שב"צ, דרום מערב סחנין:27/06/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 14231הגדלת זכויות בניה, איחוד וחלוקה בהסכמה, קווי בנין ותכסית במרכז סכנין:12/12/2006
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 14236שינוי תוואי דרך גישה, הקטנת קווי בנין, גודל מגרש במרכז סחנין:08/06/2005
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 14259הגדלה נקודתית של זכויות בניה הקטנת קווי בנין בדרך 805, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 14260שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לחקלאי מיוחד, לגיטימציה ולול קיים מצפון-מזרח סכני
צפוןלב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 14827הרחבת אזור תעשיה סכנין-שינוי מחקלאי לתעשיה ומלאכה ,צפון מזרח סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 15373הגדלת אחוזי בניה נקודתית בשטח הבנוי בסכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 15974גלעין העיר סכנין
צפוןלב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 17642תכנית מפורטת לשינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב'. ש.צ.פ, ודרכים בסכנין.
צפוןלב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 17652תכנית מפורטת לשינוי יעוד משטח חקלאי למגוריפ ב',ש.צ.פ, ודרכים
צפוןלב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 17738שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב' דרום מזרח סכנין22/07/2009
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 18282הרחבה בצפון סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 03/ 88שינוי נקודתי בקוי בנין וחלוקה , סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ מק/ 9354/ 05/ 2סכנין שינוי קו בניין03/03/2008
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומיתלגל/ 2005174תוספת שתי קומות קוטג להיתר בניה מס' 468/02