תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ולקחש"פ01/ חש/ 17עלסרוב תכנית ג/ 10177
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים030/ 06/ 2תכנית בינוי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים052/ 12/ 2לגיטימציה לתוספת לפרגולה
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים057/ 07/ 2בניה חדשה למגורים
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים058/ 09/ 22 יח' מגורים
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה060/ 05/ 2תכנית בינוי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה062/ 09/ 2שינוי בהוראת בנייה
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים068/ 06/ 2התנגדות לתכנית בינוי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים076/ 09/ 2בקשה לגדר
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים079/ 10/ 2אי מתן טופס 4
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים088/ 02תכנית בינוי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים093/ 11/ 2אין רישום בטאבו
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים095/ 03/ 2שימוש חורג - מחסן לבעלי חיים
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים099/ 06/ 2התנגדות לתכנית מפורטת
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים102/ 06/ 2התנגדות לתכנית מפורטת
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים103/ 10/ 2תכנית שינויים
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים107/ 04/ 2אנטנה
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים115/ 06/ 2תכנית מפורטת
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים118/ 03/ 2בקשה לשימוש חורג במבנה קיים - מסחר משרדים ותעשיה זעירה
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים124/ 06/ 2התנגדות להיתר בניה
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים130/ 06/ 2התנגדות לבנית מגורים
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה132/ 05/ 2התנגדות לתכנית מפורטת
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים143/ 07/ 2תוספת מגורים
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים149/ 12/ 2בית מגורים חד משפחתי+ברכית שחיה+קירות וגדרות פיתוח
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים151/ 04/ 2מגורים יחידה אחת
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים160/ 07/ 2התנגדות לבנית מגורים
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים163/ 04/ 2תוכנית מפורטת
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים166/ 03/ 2בינין שומה מכרעת
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים167/ 03/ 2שינוי קו בניין במגרש 147
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה167/ 10/ 2ערר בעניין תכנית מפורטת 2/מע/מק/8156/54
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים169/ 08/ 2אי מתן טופס 4
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים173/ 06/ 2שינוי בתכנית מפורטת
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים175/ 06/ 2התנגדות לבניה
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים175/ 06/ 2התנגדות לבניה
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים182/ 05/ 2לירן גבע
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים188/ 07/ 2בקשה להקמת גדר
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים194/ 03/ 2בקשה להיתר
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים199/ 06/ 2תוספת למגורים
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ ג/ מק/ 6659/ 005תוכנית 2/ ג/ מק/ 6659/ 00509/10/1997
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ ג/ מק/ 8156/ 011תוכנית 2/ ג/ מק/ 8156/ 01111/02/1999
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ ג/ מק/ 9122/ 008תוכנית 2/ ג/ מק/ 9122/ 00826/02/1998
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק 6659/ 20איחוד וחלוקה מחדש, שינוי הוראות בינוי והפיכת דרך לדרך משולבת
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 11176/ 43שינוי קווי בנין והגדלת מס' יח"ד למגרש, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 17218/ 73שינוי בהוראות בינוי ושינוי בקו בניין - רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 17359/ 69החלפת שטחים בין שצ"פ למגורים - רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 174/ 26איחוד וחלוקה והגדלתשצ"פ, רמת ישי14/12/2004
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 4224/ 39שינוי קו בנין, רמת ישי26/11/2006
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 4224/ 48שינוי קווי בניין , רמת ישי16/06/2008
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 4224/ 59שינוי קווי בנין ואיחוד וחלוקה, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 4224/ 60שינוי קו בנין, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 6659/ 12הרחבת תוואי דרך מס' 7217/01/2000
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 6659/ 15תוכנית 2/ מע/ מק/ 6659/ 1515/03/2001
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 6659/ 29שינוי קו בניין , רמת ישי17/07/2005
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 6659/ 32איחוד וחלוקה מחדש, ושינוי הוראות בינוי והפיכת דרך הולכי רגל לדרך משולבת,10/10/2005
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 6659/ 49שינוי קווי בניין ואיחוד וחלוקה , רמת ישי14/02/2008
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 14שינוי גודל מגרש מינימלי, רמת ישי26/03/2002
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 24שינוי הוראות בניה, רמת ישי09/05/2007
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 25הגדלת מס' יח"ד מ- 2 ל- 4 יח"ד, רמת ישי05/10/2006
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 28שינוי קו בנין, רמת ישי13/09/2004
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 30שינוי קו בנין, רמת ישי13/09/2004
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 31,חלוקה והגדלת מס' יח"ד , רמת ישי27/11/2005
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 33חלוקה ללא הסכמת בעלים ושינוי הוראות תכנית , רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 34שינוי בינוי, רמת ישי17/07/2005
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 35הקטנת גודל מגרש מינימלי, קווי בנין והעברת זכויות והגדלת יח"ד , רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 36שינוי קו בנין והגדלת מס' יח"ד ומבנים, רמת ישי31/07/2005
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 37הרחבת שטח ציבורי, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 40הרחבת שטח ציבורי ואיחוד וחלוקה, רמת ישי28/02/2006
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 41הקטנת גודל מגרש מינימלי, רמת ישי02/08/2006
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 42הגדלת מס' יח"ד , רמת ישי14/02/2008
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 43הגדלת מס' יחידות דיור , רמת ישי03/03/2008
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 45שינוי בהוראות וצפיפות בניה, רמת ישי30/06/2008
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 47הרחבת שטח למבני ציבור , רמת ישי01/07/2010
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 49שינוי במס' יח"ד , רמת ישי16/04/2008
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 50הגדלת מס' יח'ד ושינוי קו בנין, רמת ישי11/09/2008
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 54שינוי הוראות בניה והגדלת מס' יח"ד, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 55חלוקה ושינוי קו בנין, רמת ישי26/07/2010
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 58שינוי מרווח בניה , רח' אלון 47, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 66חלוקה ללא הסכמה, שינוי הוראות בנייה והעברת זכויות - רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 68שינוי בהוראות בנייה ואיחוד וחלוקה בהסכמה - רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מק/ מע/ 6659/ 04תוכנית 2/ מק/ מע/ 6659/ 0426/06/1997
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מק/ מע/ 6659/ 06תוכנית 2/ מק/ מע/ 6659/ 0610/09/1998
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים212/ 08/ 2קירוי עונתי פריק
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים219/ 04/ 2מגורים יחידה אחת לגיטימציה
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים220/ 11/ 2תוספת חניה+תוספת חדר מדרגות+תוספת מגורים
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים228/ 08/ 2קיר אקוסטי קבוע
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים240/ 06/ 2התנגדות לבנייה חדשה
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים248/ 04/ 2מגורים - ארבע יחידות
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים259/ 11/ 2לגיטימציה להצבת מתקן שלט
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים267/ 04/ 2תשריט איחוד וחלוקה
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים276/ 11/ 2אי מתן החלטה תוך 3 חודשים ע"י הועדה
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים287/ 10/ 2לגיטימציה לתוספת מקלט בקומת קרקע + תוספת מדרגות לא מקורות בקומת הכניסה + מקורה
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים289/ 07/ 2מגורים
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים290/ 06/ 2לגיטמציה ותוספות לדירת מגורים
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים293/ 05/ 2מגורים - יחידה אחת
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים295/ 07/ 2גנרטורים
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים297/ 05/ 2תשריט חלוקה
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים806/ 10/ 2ערר על שמאי מכריע
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8109/ 11/ 2ערר היטל והשבחה בגין תכניות ג/303, ג/4392, ג/6659, ג/מק/6659/005
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים834/ 10/ 2היטל השבחה מתכניתג/8156 בגין הקלה
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים878/ 11/ 2היטל השבחה בגין תוכניות ג'4392, ג'/8156