תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתבר/ 181כביש עוקף גן שורק כביש 4311 .02/01/1992
מרכזשורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתבר/ 278תוכנית בר/ 278
מרכזשורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתבר/ 437/ 1תכנית מס' בר/1/43713/09/1973
מרכזשורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתבר/ 437/ 10.
מרכזשורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתבר/ 437/ 10/ ב/ 1הסדרת שטח הבניה למגורים בנחלה במושב.
מרכזשורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתבר/ 437/ 14מושב גן שורק - זכויות למגורים בישוב כפרי
מרכזשורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתבר/ 437/ 2חממות בגן שורק16/09/1976
מרכזשורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתבר/ 437/ 3שינוי יעוד מחלקה למבנה ציבור לחלקה למגורים בעלי מקצוע14/06/1987
מרכזשורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתבר/ 437/ 4שינוי יעוד מבניני ציבור לאזור חקלאי26/12/1991
מרכזשורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתבר/ 437/ 7ביטול תוכנית קודמת המייעדת את השטח ל-8 מגרשי מגורים לבעלי מקצוע.30/07/1992
מרכזשורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתבר/ 437/ 9בריכות שחיה פרטיות.
מרכזשורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתבר/ מק/ 437/ 12גן שורק05/05/2002
מרכזשורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתבר/ מק/ 437/ 13גן רוה - הקטנת קוי בנין12/08/2003
מרכזשורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתממ/ 805/ 2חקלאי עם אפשרות חציבה לתקופה של 5 שנים20/02/1975
מרכזשורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתמשמ/ 94שינוי משבצות חקלאיות18/04/1989