תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ 146הכנת תכנית שינוי מתאר לצרכי רישום אדמות בית גמליאל בספרי המקרקעין לפי התשריט.08/08/1991
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ 146/ 1הקצאת מגרשים חדשים למגורים למשתכנים.21/01/1996
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ 146/ 214 יח"ד למגורי משתכנים.14/10/1999
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ 146/ 5הפרדת מגרש מגורים א' מחלקה א' של נחלה, קביעת זכויות והוראות בניה29/03/2005
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ 146/ 6הפרדת מגרש מגורים א' מחלקה א' של נחלה, קביעת זכויות והוראות בניה.18/05/2005
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ 146/ 8הפרדת מגרש מגורים א מחלקה א של נחלה.
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ 16בית עלמין של מושב עובדים בית גמליאל- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ 326/ 1השלמת תקנון לגבי חממות בבית גמליאל16/09/1976
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ 326/ 2קביעת קווי בניין30/01/1986
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ 326/ 3תוכנית מס' בר/3/32601/05/1987
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ 81חלוקת הקרקע לחלקות חקלאיות (פרדסים)28/12/1967
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ מק/ 146/ 3הקטנת קו בנין קדמי וצדדי06/05/2001
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ מק/ 146/ 4מושב בית גמליאל30/07/2002
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ מק/ 146/ 7שינוי קו בנין אחורי למגורים14/12/2004
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 565בית גמליאל - תחנת שאיבה ראשית
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתמשמ/ 153(בר) בית גמליאל10/02/2003
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתתגפ/ 326בית גמליאל, יבנה ב'12/07/1951