תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, ברנר, גבתוןתוכניתבר/ 164/ אהתכנית כוללת את תכנית בר / 164 עפ"י החלטת ישיבה.
מרכזשורקות, ברנר, גבתוןתוכניתבר/ 266קביעת הוראות בעניין זיקת הנאה למעבר הציבור וזיקת הנאה לחניה עבור הציבור.20/08/2006
מרכזשורקות, ברנר, גבתוןתוכניתבר/ 266/ 1משק 24 - משפחת גרנד - גיבתון22/12/2011
מרכזשורקות, ברנר, גבתוןתוכניתבר/ 8השלמת תקנון לגבי חממות גבתון16/09/1976
מרכזשורקות, ברנר, גבתוןתוכניתבר/ מק/ 266/ 2גיבתון - הסדרה לצרכי רישום.13/01/2011
מרכזשורקות, ברנר, גבתוןתוכניתבר/ מק/ 266/ 3גיבתון משק בן ישראל04/08/2011
מרכזשורקות, ברנר, גבתוןתוכניתבר/ מק/ 266/ 4גיבתון משק קינן04/08/2011
מרכזשורקות, ברנר, גבתוןתוכניתבר/ מק/ 266/ 6גיבתון משק בן גל
מרכזשורקות, ברנר, גבתוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 10/ 9005/ 4תביעת פיצויים בגין אישור תכנית בר/ 266
מרכזשורקות, ברנר, גבתוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 10/ 9006/ 4תביעת פיצויים בגין אישור תכנית