תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, חבל יבנה, בן זכאיתוכניתבר/ 17בן זכאי- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזשורקות, חבל יבנה, בן זכאיתוכניתבר/ 223הרחבת מושב בן זכאי.28/07/1996
מרכזשורקות, חבל יבנה, בן זכאיתוכניתבר/ 223/ 1הרחבת אזור מגורים30/03/2000
מרכזשורקות, חבל יבנה, בן זכאיתוכניתבר/ 223/ 2תכנון כולל25/01/2000
מרכזשורקות, חבל יבנה, בן זכאיתוכניתבר/ 438/ 1השלמת תקנון לגבי חממות בן זכאי16/09/1976
מרכזשורקות, חבל יבנה, בן זכאיתוכניתבר/ 438/ 2ביטול הוראות בניה מס' תגפ/438 והמרתן בהוראות חדשות19/06/1975
מרכזשורקות, חבל יבנה, בן זכאיתוכניתבר/ 438/ 3תוספת של מגרשים חקלאיים משקיים מס' 169168 ,167 , בכניסה למושב07/06/1984
מרכזשורקות, חבל יבנה, בן זכאיתוכניתבר/ 438/ 5המרת שני מגרשים למגורים (בעלי מקצוע)20/11/1986
מרכזשורקות, חבל יבנה, בן זכאיתוכניתבר/ 438/ 6הקטנת קו בנין חזיתי ברחובות:5 -1 מ - 10 מ' ל- 6.0 מ'.8 -613/02/1986
מרכזשורקות, חבל יבנה, בן זכאיתוכניתבר/ מק/ 223/ 4הקטנת קו בנין אחורי לפרגולת בטון,הקטנת קו בנין צדדי05/10/2006
מרכזשורקות, חבל יבנה, בן זכאיתוכניתבר/ מק/ 223/ 6הסדרת סטיות בגבולות מגרשים ע"י איחוד וחלוקה.29/01/2008
מרכזיבנה, שורקות, חבל יבנה, בן זכאיתוכניתמח/ 175הסדרת כניסה למושב בן זכאי ולבית העלמין יבנה.24/07/2001
מרכזשורקות, חבל יבנה, בן זכאיבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 474בן זכאי - העתקה ושדרוג מתקן טיפול שפכים.
מרכזשורקות, חבל יבנה, בן זכאיתוכניתמשמ/ 142שינוי משבצות חקלאיות10/11/1996
מרכזשורקות, חבל יבנה, בן זכאיתוכניתתגפ/ 438בן זכאי28/01/1954