תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ 201יסודות06/01/1994
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ 22תכנית מס' בר/2224/06/1965
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ 22/ 1להגדיל את שטח התעשיה ומלאכה ... ולהגדיל רוחב כבישים ........
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ 22/ 2הרחבה וביטול דרכים קיימות.התווית דרכים חדשות וחניון22/07/1971
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ 22/ 3שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים לחברים, לשפ"פ, לדרכים.08/04/1976
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ 22/ 4השלמת תקנון לגבי חממות16/09/1976
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ 22/ 5שינוי יעוד קרקע חקלאי, חלוקה של שטח למגרשים למגורים לחברי המשק24/05/1984
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ 22/ 7משטח מלאכה, שצ"פ ומחסנים לשטח בניני ציבור,ממלאכה לשצ"פ,ביטול דרכים24/05/1984
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ 246/ 1תחנת תדלוק מדרגה ב, השלמת שטחי בניה והשימושים המותרים.
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ 251יצירת מסגרת תכנונית המאפשרת פיתוח והרחבה של המושב.28/01/2002
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ 251/ 1חלוקת אזור המגורים למגרשים למגורים א',הקצאת קרקע לצרכי צבור,אחוד וחלוקה בהסכמה29/09/2005
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ 281לולים במושב יסודות
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ 315הרחבת מושב יסודות עבור מפוני חבל עזה - מושב נצר חזני.12/07/2007
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ מק/ 246מושב יסודות14/10/2001
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ מק/ 246/ 1תחנת דלק - יסודות
ירושלים, מרכזבית שמש, לוד, שורקות, נחל שורק, יסודותבקשה ועדה מקומיתדרכ/ ש/ 41גשר בין כביש 3 למסילת לוד- בית שמש
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 534יסודות-נצר חזני, סלוק שפכים.
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותבקשה ועדה מקומיתמר/ בר/ רשגז/ 2010קו הולכה יסודות מסילת ציון
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתמשמ/ 51שינוי משבצות חקלאיות29/10/1987
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתמשמ/ 51/ בריסודות והסביבה29/11/1987