תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים01/ 060/ 3ערר על דחית תביעת פיצויים לאור אישור תוכנית חפ/1704 א'
חיפהחיפהישות כללית01/ המ/ 19בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית ג/ 566
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 019/ 3ערר על דחית בקשה ללגליזציה לשימוש חורג
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 020/ 3ערר על דחית התנגדות להקמת אנטנה סלולארית
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 027/ 3ערר על דחית התנגדות לתוספת בניה עם עודף שטח ותוספת קומה רביעית
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 031/ 3ערר על דחית התנגדות לתוספת בניה בקומת מסד
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 039/ 3ערר על דחית התנגדות לאשר תוספת בניה לדירה בקומה ב' על גג הבניין הקיים סגירת מר
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 040/ 3ערר על דחית בקשה לגליזציה לתוספת שטח בשתי קומות ויציאה למרפסת גג
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 041/ 3ערר על דחית התנגדות לאשר תוספת בניה לדירה בקומה ב'
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 042/ 3ערר על דחיית התנגדות לאישור מצב סופי לתוספת מעלית
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 046/ 3ערר על דחית התנגדות לתוספת שטח בניה לדירה קיימת בקומת הקרקע תוך הקמת מדרגות יצ
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 053/ 3ערר על דחית בקשה לאשר הקמת בית מדורג דו משפחתי
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 054/ 3ערר על דחית התנגדות ללגליזציה לתוספת חדר ושרותים לבנין קיים
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 055/ 3ערר על דחיית תביעת פיצויים
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 056/ 3ערר על דחית התנגדות לתוספת בניה עם עודף שטח
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 057/ 3ערר על דחית התנגדות לאישור תוספת בנהי על הגג עם עודף שטח
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 067/ 3ערר על דחית בקשה ללגיזציה לפיר מעלית וחדר מכונות
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 068/ 3ערר על דחית בקשה לשימוש חורג בדירות מגורים לצורך משרדים
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 070/ 3ערר על דחית בקשה לסגירת מרפסת
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 072ערר על דחית התנגדות
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 073/ 3ערר על דחית התנגדות לתוספת לבניין קיים
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 074/ 3ערר על דחית בקשה ליציאה למרפסת גג ופרגולה
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 075/ 3ערר על דחית בקשה להקמת בית דו משפחתי
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 082ערר על דחית התנגדות להריסת מבנה ובניית 2 מבנים 9 יח"ד
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 083/ 3ערר על דחית בקשה לתוספת בניה ליחידה קיימת ליציאה לגג בקומה ב'
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 084ערר על דחית התנגדות לבקשה ללגליזציה
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 087/ 3ערר על דחית התנגדות
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 092ערר על דחית התנגדות לתוספת יח"ד+ יציאה לגג+ פרגולה+ שינויים בדירה קיימת+
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 096/ 3ערר על דחית מתן היתר ללגליזציה לקירוי מרפסת גג בבית מדורג וכניסה לדירה
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 097ערר על דחית בקשה לתוספת בניה ושינויים פנימיים
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 100ערר על דחית בקשה ללגליזציה לתוספת שטח בניה על גג בנין קיים
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 100/ 3ערר על דחית בקשה לסגירת מרפסות ולגליזציה לשינויים
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 102ערר על דחית התנגדות לבקשת דיירי הבנין להתקנת פיר מעלית
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 108ערר על דחית בקשה להריסת בית קיים והקמת שני בנייני מגורים עב
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 109ערר על דחית לאשר תוספת בניה ל- 3 יחידות דיור בקומת קרקע ב' ו-ג' תוך ביצוע שינו
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 110ערר על דחית בקה להיתר
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 111ערר על דחית התנגדות
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 112/ 3ערר על דחית בקשה לפיצויים
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 115ערר על החלטת שמאי מכריע
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 116ערר על דחית התנגדות לאיושר חדר משופר מיגון, מרפסת זיזית, יציאה לגג ומחסן דירתי
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 117ערר על דחית בקשה לפרגולה
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 120ערר על דחית התנגדות
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 121/ 3ערר על דחית בקשה ללגליזציה לגגון כניסה
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 124/ 3ערר על אי מתן החלטה ע"י ועדה מקומית
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 125/ 3ערר על דחיית בקשה ללגליזציה לתוספת שטח בניה בדירה קיימת בקומת קרקע
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 126ערר על דחית התנגדות לבקשה לאיושר חדר משופר מיגון, מרפסת זיזית, יציאה לגג ומחסן
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 127/ 3ערר על דחית בקשה להתקנת פרגולה ולגליזציה לאנטנה לחובבי רדיו
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 129/ 3ערר על דחית בקשה ללגליזציה לסגירת מרפסת והפיכתה לחדר במרווח הצידי
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 132ערר על דחית בקשה
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 140/ 3ערר על דחית בקשה לשימוש חורג ממגורים למסחרי ושינוי חזיתות
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 141/ 3ערר על דחית שיפוץ מחסן קיים
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 145/ 3ערר על דחית התנגדות לבקשה לבניה מחודשת של עליית גג
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 148/ 3ערר על דחית בקשה לשימוש חורג ממגורים למספרה
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 149/ 3ערר על דחית בקשה
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 150/ 3ערר על דחית בקשה ללגליזציה לסגירת מרפסת
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 156/ 3ערר על דחית בקשה לביטול בניה ללא רשיון ולגליזציה לעבודות פיתוח
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 157/ 3ערר על דחית בקשה להקמת שתי יח"ד
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 160/ 3ערר על דחית התנגדות להסדרת כניסה נפרדת ע"י גשרון ל - 2דירות בקומה א' וסגירת מ
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 164/ 3ערר על דחית התנגדות להקמת חניה למכונית אחת ומדרגות כניסה
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 165/ 3ערר על דחית התנגדות להקמת בריכת שחיה בקומת חניה
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 166/ 3ערר על דחית התנגדות לשימוש בגג קיים כמרפסת פתוחה
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 167/ 3ערר על דחית בקשה למצב סופי לתוספת ועליית גג
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 173/ 3ערר על דחית בקשה ליציאה לגינה
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 175/ 3ערר על דחית התנגדות להקמת בניין מגורים
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 178/ 3ערר על החלטת שמאי מכריע עפ"י סעיף 198 לחוק התו"ב
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 179/ 3ערר על דחית בקשה לשינויים פנימייים ובניית מרפסת לדירת מגורים בקומה א' ותוספת ק
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 183/ 3ערר על דחיית הקמת פרגולה תוך הריסת גגון לגליזציה למחסן בקומת קרקע
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 184/ 3ערר על דחיית התנגדות לאשר תוספת קומת מגורים בת 4 יח"ד מעל בניין קיים בן 3 קומו
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 185/ 3ערר על דחית בקשה לשימוש חורג ממגורים לבית קפה
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה02/ 186/ 3ערר על דחית התנגדות לתכנית חפ/ מק/ 2163
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 191/ 3ערר על דחית בקשה להקמת פיר מעלית בחדר מדרגות
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 192/ 3ערר התנגדות להקמת פתיחת חלון בקומה עליונה
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 196/ 3ערר על דחית תהנגדות לאנטנה סלולארית
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 199/ 3ערר על דחית תהנגדות לאנטנה סלולארית
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 200/ 3ערר על דחית בקשה ללגליזציה להוספת שטח למרפסת
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 201/ 3ערר על דחית התנגדות ללגליזציה לתוספת בניה
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 203/ 3ערר התנגדות להקמת פתיחת חלון בקומה עליונה
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 206/ 3ערר על דחית תביעת פיצויים
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 207/ 3ערר על דחית התנגדות להקמת תחנת תדלוק
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 211/ 3ערר על דחית התנגדות לתוספת בניה וחניה
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 212/ 3ערר על דחית התנגדות לשינוי תנאי בהחלטה תוכנית להקמת בנין מגורים
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 215/ 3ערר על דחית התנגדות לתוספת ושינויים בדירה קיימת
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 216/ 3ערר על דחית התנגדות לתוספת בניה על הגג
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 218/ 3ערר על דחית התנגדות להקמת תחנת תדלוק
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 219/ 3ערר על החלטת ועדת רישוי על סלילת חיבור במעבר התת קרקעי
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 221/ 3ערר על דחית בקשה ללגליזציה לתוספת בניה לצרכניה
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 222/ 3ערר על דחית התנגדות לתוספת בניה על הגג
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 223/ 3ערר על דחית בקשה
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 227/ 3ערר על דחית התנגדות ללגליזציה לתוספת בניה בדירה קיימת
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 230/ 3ערר על דחית בקשה ללגליזציה לפרגולה במרפסת גן ועליית גג
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 231/ 3ערר על דחית תביעת פיצויים בגין אישור תכנית חפ / 1612 ג'
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 232/ 3ערר על דחית התנגדות לאשר הקמת בנין מגורים בן 7 יח"ד
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 234/ 3ערר על דחית התנגדות לבקשה להריסה ובניה של בית חדש
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 236/ 3ערר על דחית התנגדות לתוספת בניה במרתף
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 237/ 3ערר על דחית התנגדות לתוספת בניה על הגג ןמעלית משותפת
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 238/ 3ערר על דחית התנגדות לתוספת מגורים
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 247/ 3ערר על דחית בקשה לתוספת בניה
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 251/ 3ערר על דחית בקשה לתוספת בניה במרתף
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 86/ 3ערר על דחית התנגדות להקמת מרפסת זיזית מחסן ושינוי חזיתות
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 98/ 3ערר על הוראה להפסקת חיבור מים