תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 019/ 3ערר על דחית בקשה ללגליזציה לשימוש חורג
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 013/ 3לגליזציה ל 2 תרני אנטנות בגוה של עד 5.35 מ' ממפלס הגג
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 221/ 3לגליזציה ל 2 תרני אנטנות סלולריות
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 239/ 3תוספת בניה על הגג והתקנת פרגולה
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 261/ 3לגליזציה לשימוש חורג
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 342/ 3הקמת מבנה שיעודו מסחרי תוך הריסת מבנה קיים
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 344/ 3מבקשים להקים מבנה שיעודו מסחרי תוך הריסת מבנה קיים
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה08/ 293/ 3תקנון תכנית אדמת סמואל חפ/1 ד', אחוזת הרברט סמואל רח' חורב חיפה
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 069/ 3בקשת ויצ"ו להחלפת שטחים ושניוי קו בנין באחוזת ילדים. רח' חורב, חיפה
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 229/ 3תוספת ממ"ד ולגליזציה לבניה ולקירוי מרפסת+פרוק מחסן. רח' חורב 9, חיפה
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 012/ 3התנגדות לתוספת בקומת מרתף, גגון כניסה ופרגולה, חורב 25 חיפה
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 412/ 3התנגדות לתכנית שינויים, חורב 25 חיפה - תיק קודם 12/10
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 353/ 3הקמת תחנת טרנספורמציה רח' חורב 12 חיפה
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 400/ 3אישור שינויים פנימיים וחיצוניים לבית כנסת וגן ילדים קיים.רח' חורב 7 חיפה
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 402/ 3תוספת ממ"ד ומרפסת גונזולית בקומת קרקע רח' חורב 18 חיפה
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 024/ 3תוספת ממ"ד ומרפסת קונזולית בקומת קרקע רח' חורב 18 חיפה
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 037/ 3תוספת בקומה א' מעל מס"ד הכוללת ממ"ד ומשטח ל 2 מקומות חנייה.רח' חורב 43 חיפה
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 061/ 3תוכנית להקמת מבנה משרדים רח' חורב 39 חיפה
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 067/ 3תוכנית להקמת מבנה משרדים,2 יח"ד,עלית גג תוך הריסה חלקית רח' חורב 39 חיפה
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 068/ 3הקמת מבנה משרדים,שתי יח' דיור,עליית גג תוך הריסה של הבניין הקיים,רח' חורב 39
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 069/ 3תוכנית להקמת מבנה משרדים 2 יח"ד,ועליית גג רח' חורב 39 חיפה
חיפהחיפהבקשה ועדה מקומית5096/ 18/ 13אלבז אמנון - תוספת ממ"ד
חיפהחיפהתוכניתחפ/ 2106בנין מגורים ברחוב חורב 26, חיפה
חיפהחיפהתוכניתחפ/ 2152בינוי בחלקה 4 בגוש 10786 ברחוב חורב 12
חיפהחיפהתוכניתחפ/ 2152/ אמגורים מיוחד משולב מסחר ברח' חורב 12,1429/08/2010
חיפהחיפהתוכניתחפ/ 2313הסדרת בניה קיימת ושמוש מסחרי, רח' חורב 6
חיפהחיפהתוכניתחפ/ מק/ 1097/ בשינוי קו בניין, אחוזת ילדים ויצו
חיפהחיפהתוכניתחפ/ מק/ 2243הרחבת רחוב חורב בקטע בין הצמתים חורב - פיק"א לחורב - פרוייד31/01/2007
חיפהחיפהתוכניתחפ/ מק/ 2243/ אהמשך הרחבת רח' חורב בין הצמתים חורב-פרויד לחורב-אינשטיין13/02/2007