תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 14ערר על החלטת ועדה מחוזית מחוז מרכז לדחות את ת. מד/ 7/ 1
מרכזמודיעין-מכבים-רעותישות כללית06/ המ/ 1סעיף 197 (ב) לחוק תכנית גז/מד/במ/177/4
מרכזמודיעין-מכבים-רעותתוכניתגז/ 165מכבים20/10/1983
מרכזמודיעין-מכבים-רעותתוכניתגז/ 165/ 1מכבים22/08/1985
מרכזמודיעין-מכבים-רעותתוכניתגז/ 165/ 2מכבים11/12/1987
מרכזמודיעין-מכבים-רעותתוכניתגז/ 177מודיעין04/05/1989
מרכזמודיעין-מכבים-רעותתוכניתגז/ 177/ 1"רעות"13/06/1991
מרכזמודיעין-מכבים-רעותתוכניתגז/ מד/ במ/ 165/ 5מכבים29/10/1992
מרכזמודיעין-מכבים-רעותתוכניתגז/ מד/ במ/ 177/ 4מכבים רעות03/09/1992
מרכזמודיעין-מכבים-רעותתוכניתגז/ מד/ במ/ 4/ בעיר מודיעין - מבנן D. מועצה אזורית - מכבים רעות.09/04/1992
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 02/ 355/ 4ערר על מתן היתרים לאנטנות סלולריות
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 03/ 123/ 4סירוב שימוש חריג לגן ילדים
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 03/ 173/ 4סירוב לתוספת חצר אנגלית
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 03/ 178/ 4אישור שימוש חורג לגן ילדים לתקופה קצרה של מספר חודשים
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 03/ 225/ 4דחיית התנגדות להזזת מדחס מזגן והגבהת קיר
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 03/ 235/ 4דחיית התנגדות להזזת מדחס-מזגן
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 03/ 439/ 4דחיית תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 03/ 694/ 4סירוב למתקן תקשורת סלולרית
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 03/ 710/ 4אי-מתן החלטה בבקשה לשינויים בהיתר
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 03/ 721/ 4סירוב לאישור בקשה לעניין ציפוי בניינים
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 04/ 051/ 4ערר על החלטה להתיר מבנה פאוואר סנטר באזור מלאכה
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 04/ 061/ 4סירוב שימוש חורג לפעוטון
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 04/ 1006/ 4סירוב להתקנת מזגנים
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 04/ 319-320/ 4סירוב לסגירת מרפסת
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 04/ 357/ 4דחיית בקשה לשימוש חורג לגן ילדים
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהמד/ 04/ 546/ 4סירוב תכנית שינויים לחנות
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 04/ 561/ 4סירוב לשינוי בקו בניין
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 05/ 125/ 4סירוב לקירוי חורף זמני לבית קפה
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 05/ 19/ 4סירוב למתן טופס 4
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 05/ 273/ 4סירוב ותנאים לתחנת דלק
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 05/ 372/ 4תנאי לשימוש מיקום מדחס מזגן
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 05/ 452/ 4דחיית התנגדות לפתיחת שער בקיר פתוח
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 05/ 498/ 4סירוב שימוש חורג לצהרון
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 06/ 19/ 4ערר על תנאי בהיתר להגבלת גובה תקרה
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 06/ 466/ 4בקשה לשימוש חורג
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 06/ 471/ 4דחיית התנגדות לשימוש חורג להקמת ישיבה
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 07/ 020/ 4דחיית בקשה להקמת פעוטון
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 07/ 037/ 4דחיית התנגדות לשימוש חורג לפעוטון
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 07/ 072/ 4דחיית בקשה לשינויים בתוספת שטח, הגבהת קיר פיתוח, שינויים בפתחים וחיפוי
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 07/ 163/ 4דחיית בקשה להתקנת גדר בין שני בתי מגורים
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 07/ 174/ 4דחיית בקשה להתקנת גדר מעץ בחזית אחורית
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 07/ 186/ 4דחיית בקשה לשימוש חורג לפעוטון עבור 30 ילדים
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 07/ 217/ 04שמוש חורג לגן ילדים
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 07/ 226/ 04בקשה להיתר לתחנת תידלוק
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 07/ 234/ 4דחיית בקשה להזזת ויטרינה והגדלת חלון מטבח
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 07/ 256/ 4דחיית בקשה להיתר בה הפרגולה מצויינת בשטח עיקרי
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 07/ 477/ 4שימוש חורג ממבנה ציבור לבית כנסת
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 07/ 504/ 4בניית פרגולה ועמודי ברזל עם דפנות מבד שימונית.
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 07/ 524/ 4שימוש חורג לבית כנסת בכיתת י"ג
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 08/ 002/ 4הריסת קיר והתקנת שער לחניה.
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 08/ 041/ 4תוספת לבית מגורים
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 08/ 117/ 4התנגדות לשימוש חורג עבור גן ילדים
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 08/ 290/ 4התנגדות למצללת עץ
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 08/ 449/ 4התנגדות לקירוי מרפסות לתוכנית
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 08/ 461/ 4שימוש למגורים בחלל גג רעפים
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 09/ 106/ 4שימוש חורג לגן ילדים
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 09/ 112/ 4התנגדות לקירוי ותוספת שטח
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 09/ 142/ 4שמוש חורג גן ילדים
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 09/ 185/ 4שמוש חורג גן ילדים
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 09/ 219/ 4שמוש חורג לפעוטון
מרכזמודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 1/ 1אושרה בועדת משנה מיוחדת מודיעין23/02/2000
מרכזמודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 1/ 14תוספת זכויות בניה רח' עמק האלה 16/17, מודיעין
מרכזמודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 1/ 16תוספת זכויות בניה - רח' חשון 23/9 שכ' הכרמים, מודיעין
מרכזמודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 1/ 2צרוף שטח לתכנית בגבול הצפון מזרחי וקביעתו כדרך ויער.הזזת ושינוי צורת המגרש.21/06/2004
מרכזמודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 1/ 2/ באזור מסחרי, דרכים ש.צ.פ. ש.ב.צ.
מרכזמודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 1/ 3תחנת תדלוק דרך ויער04/09/2007
מרכזמודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 1/ 6מתחם A ציפור - תיקון טעות סופר בקביעת שטחי שירות.14/06/2007
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 10/ 109/ 4התנגדות לפעוטון
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 10/ 130/ 4אנטנה סלולרית הקמת מתקן תקשורת
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 10/ 164/ 4התנגדות לשימוש חורג לפעוטון
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 11/ 053/ 4פירוק קירוי חניה והקמתו מחדש
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 11/ 112/ 4בניית מחסן במפלס החניה
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 12/ 032/ 4ביצוע יסודות למבנה בית מדרש
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 12/ 232/ 4שימוש חורג לפעוטון
מרכזמודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 177/ 202מגרש למגורים ברעות (מודיעין-מכבים-רעות)
מרכזמודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 177/ 205תוספת זכויות בניה - רח' אביטל 80
מרכזמודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 177/ 87הגדלת שטח עיקרי ב-48 מ"ר.01/08/2004
מרכזמודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 2/ 1שינוי ייעודים, ביטול חזיתות, שינוי שימושי קרקע12/02/1998
מרכזמודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 2/ 10תוספת זכויות בניה עבור עליות גג, בתים פינתיים, שכ' המגינים.
מרכזמודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 2/ 10/ 1תוספת זכויות בניה עבור עליות גג, בתים פינתיים,שכ' המיגנים
מרכזמודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 2/ 13תוספת זכויות בניה - סולומון סנטר
מרכזמודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 2/ 16רח' מבצע עובדה
מרכזמודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 2/ 18תוספת זכויות בניה למרתף - רב אלוף דוד אלעזר 31/1, מודיעין
מרכזמודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 2/ 19תוספת זכויות בניה - רח' בר לב 17/1 ו- 17/4, מודיעין
מרכזמודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 2/ 2תוכנית מתאר מפורטת מס' מד/ 2/ 2 שנוי לתוכנית מתאר מקומית מד/ במ/ 211/01/1998
מרכזמודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 2/ 2/ אהגדלת זכויות בניה ע"י תוספת זכויות בניה בעלית גג,תוספת זכויות בניה-קירוי חצרות
מרכזמודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 2/ 3שינוי ייעוד מאזור מגורים מיוחד ג 1 לשטח פרטי פתוח לבריכת שחיה28/04/1999
מרכזמודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 2/ 4שינוי ייעוד מאזור מגורים ג' למעבר ציבורי להולכי רגל.שינוי גבולות חלוקה .19/09/2002
מרכזמודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 2/ 5שינוי הוראות בניה וזכויות בניה במתחמי מגורים18/01/2001
מרכזמודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 2/ 6שינוי הוראות בניה וזכויות בניה במתחם אזורים15/03/2001
מרכזמודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 2/ 9בניה לאורך שדרות החשמונאים
מרכזמודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 2/ 9/ אאקוודוקט-תכנית חלופית למגורים תוך הפחתת מס' יח"ד הנמכת המבנים וביטול שטח למשרד
מרכזמודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 20אזור שרותים , מלאכה ותעשיה זעירה.24/08/2000
מרכזמודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 20/ 7תוספת זכויות בניה - מגרש 31629/08/2010
מרכזמודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 2020תוכנית מתאר מקומית מודיעין05/05/1999
מרכזמודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 21מודיעין - אזור תעסוקה מיוחדת29/06/1999
מרכזמודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 21/ 1שינוי בשלביות הקמת מתחמי התעשיה ללא שינוי בהיקף הכללי של השלבים ועקרונות המעבר17/09/2001
מרכזמודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 21/ 5/ אאזור התעסוקה המיוחדת מודיעין - עדכון הוראות תכנית המתאר.
מרכזמודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 22קביעת ייעודי קרקע בתחום אתר בית העלמין19/10/1999
מרכזמודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 22/ 1הוספת גושים וחלקות שנשמטו בהוראות התכנית התקפה מד/ 22, בית עלמין.27/11/2007