תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 06/ 466/ 4בקשה לשימוש חורג
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 06/ 471/ 4דחיית התנגדות לשימוש חורג להקמת ישיבה
מרכזמודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 12/ 032/ 4ביצוע יסודות למבנה בית מדרש