תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזקסם, כפר בראערר על החלטת ועדת מחוזית07/ 30ערר על החלטת ו.מחוזית מרכז על אישור תכנית ק/ 1009 - כפר ברא
מרכזקסם, כפר בראתוכניתאפ/ 1000מתאר כפר ברא.13/08/1989
מרכזקסם, כפר בראתוכניתאפ/ 1005שינוי יעוד חלק משטח למבני צבור,לדרך וחלק מאזור בית עלמין.לדרך ולשטח צבורי פתוח27/12/1990
מרכזקסם, כפר בראתוכניתאפ/ 1340שינוי בקווי בנין.30/06/1983
מרכזקסם, כפר בראתוכניתאפ/ 15שינוי יעוד מקרקע חקלאית לבניה, חלוקה למגרשים וקביעת הוראות בניה.26/09/1985
מרכזקסם, כפר בראתוכניתאפ/ 711תוכנית מתאר כפר ברא27/08/1964
מרכזקסם, כפר בראתוכניתאפ/ 711/ 8קביעת קווי בנין למבנים קיימים,שינוי תוואי דרך והרחבתו29/05/1986
מרכזקסם, כפר בראתוכניתאפ/ 711/ אשינוי הוראות באזור חצרות משק בתכנית אפ/71126/03/1988
מרכזקסם, כפר בראתוכניתגמ/ 711/ 1כפר ברא27/07/1964
מרכזגלילית מחוז המרכז, דרום השרון, קסם, כפר ברא, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 230יער חורשים11/09/2012
מרכזקסם, כפר בראבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 453כפר ברא - תכנית אב לביוב.
מרכזקסם, כפר בראתוכניתממ/ 1114המרת אזור חקלאי לאזור מגורים א' ולבניני ציבור,והתווית דרך חדשה.08/12/1977
מרכזקסם, כפר בראתוכניתממ/ 711/ 2שינוי התקנון05/04/1979
מרכזקסם, כפר בראתוכניתממ/ 711/ 4שינוי ייעוד מאזור חצרות לשטח לבנייני ציבור עבור מסגד.03/02/1972
מרכזקסם, כפר בראתוכניתממ/ 711/ 6שינוי ייעוד מדרך לשטח לבנין ציבורי, והרחבת דרכים09/02/1978
מרכזקסם, כפר בראתוכניתממ/ 711/ 7שינוי הוראות הבניה באזור מגורים ג'.09/03/1978
מרכזקסם, כפר בראתוכניתממ/ 788סלילת דרך חדשה12/06/1969
מרכזקסם, כפר בראתוכניתממ/ 869תכנית מפורטת לפתיחת דרכים חדשות,חלוקה נוספת במגרשי הבניה וקביעת שטח ציבורי פתו16/03/1972
מרכזקסם, כפר בראתוכניתממ/ 869/ 1שינוי ייעוד משטח חקלאי למגורים,ביטול דרכים ושינוי ייעוד ממגורים לבניני ציבור.21/02/1980
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ 1000/ 1כפר ברא - תכנית מתאר.
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ 1001כפר ברא16/05/1996
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ 1003הרחבת דרך קיימת וקביעת דרך חדשה, איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים.28/10/1993
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ 1004שינוי יעוד וקביעת הוראות בניה16/01/1994
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ 1006כפר ברא
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ 1008.
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ 1009.
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ 1010הקטנה קו בנין לחזית 4 מ", וצדדי 3 מ", וקביעת הוראות בניה.16/01/1996
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ 1011כפר ברא
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ 1012כפר ברא
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ 1014הרחבת דרך קיימת. קביעת דרך חדשה ובטול קטע דרך.18/06/1996
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ 1015קביעת קווי ואחוזי בניה לבנינים הקיימים בהתאם לקיים.29/12/1996
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ 1017שינוי יעוד משב"צ למגורים ג'16/08/1999
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ 1018תוכנית ק/ 1018
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ 1234קביעת:אחוז בניה,2 יחידות לקומה, קוי בנין, 2 קומות מעל עמודים.
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ 1339שינוי קוי בניין צדדים
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ 3228קביעת קוי בנין, אחוד וחלוקה מחדש בהסכמה וקביעת הוראות בניה.09/02/2000
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ 3256תוכנית ק/ 3256
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ 3260קביעת קוי בנין ואחוזי בניה למבנים הקיימים בהתאם למצב הקיים.07/03/2002
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ 3274/ 1תוספת זכויות ויח"ד אחת.
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ 3299שינוי יעוד חלק משטח צבורי פתוח לשטח לבניני ציבור.19/09/2002
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ 3370שינוי יעוד קרקע משטח אזור ספורט לשטח בניני ציבור, קביעת הוראות בניה.10/05/2006
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ 3377/ 1קביעת הוראות בנייה לבנינים באזור שיעודו חקלאי/נוף כפרי פתוח.
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ 3453תוספת קומה שלישית למבנה קיים והמורכב משני קומות.10/07/2008
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ 3462תוספת קומה למבנה קיים, המבנה יהיה מורכב משלוש יח"ד בשלוש קומות.31/07/2008
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ 3474קביעת קוי בנין ותוספת קומה.26/06/2011
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ 3490תוספת זכויות בניה ושתי יח"ד.
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ 3507אישור מצב קיים ותוספת קומה
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ 3517שינוי הוראות וזכויות בניה.14/06/2011
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ 3526/ 1שינוי בהוראות וזכויות בניה
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ 3529תוספת שתי יח"ד ושינוי בקוי בנין.
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ 3532שינוי בהוראות ובזכויות הבניה.
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ 3534שינוי הוראות וזכויות בניה14/06/2012
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ 3535שינוי הוראות וזכויות בניה
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ 3541תוספת שתי יח"ד
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ 3542תוספת באחוזי בנייה ובמספר הקומות
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ 3543שינוי בהוראות וזכויות בניה
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ 3550שינוי בהוראות וזכויות בניה
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ 3555שינוי בהוראות ובזכויות הבניה
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ 3559שינוי הוראות וזכויות בניה
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ 3560שינוי בהוראות ובזכויות הבניה
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ 3561שינוי בהוראות וזכויות הבנייה
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ 711/ 1תוספת בניה למגורים
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ 711/ 3פתיחת דרך20/05/1971
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ מק/ 1005/ אתכנית מפורטת מספר ק/מק/1005/א16/07/1998
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ מק/ 1011/ 1.13/07/1997
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ מק/ 1011/ 2שינוי יעוד ואחוד וחלוקה בהסכמה29/07/1999
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ מק/ 1014/ 1שינוי יעוד קרקע, אחוד וחלוקה בהסכמה26/04/1999
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ מק/ 1016.13/08/1997
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ מק/ 3191.
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ מק/ 3222.31/12/1998
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ מק/ 3274תוכנית ק/ מק/ 327423/04/2001
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ מק/ 3276כפר ברא תחנת דלק
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ מק/ 3285תוכנית ק/ מק/ 328518/01/2001
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ מק/ 3323תוכנית ק/ מק/ 332311/06/2002
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ מק/ 3350אחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים03/05/2004
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ מק/ 3375קביעת קווי בנין למבנה הקיים22/02/2005
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ מק/ 3404קביעת קוי בניין למבנה הקייםבהתאם למצב הקיים בתשריט28/11/2005
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ מק/ 3495תכנית לאישור מצב מצב קיים ושינוי בקו בנין.02/10/2008
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ מק/ 3553שינוי בתכסית ובקווי בנין11/12/2011
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ מק/ 3566שינוי הוראות בניה ותוספת יחידת דיור.30/05/2012
מרכזקסם, כפר בראתוכניתק/ ק/ 17קביעת הוראות בניה.08/08/1993
מרכזקסם, כפר בראבקשה ועדה מקומיתק/ ש/ 49תחנת מעבר לפסולת גושית.
מרכזדרום השרון, קסם, כפר בראתוכניתשד/ 223זכויות לגדר בטון קיים, קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.