תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזראש העיןערר על החלטת ועדת מחוזית00/ 31ערר על החלטת ו.מחוזית מרכז לאישור תכנית - רנ/ 50/ א
מרכזראש העיןישות כללית01/ המ/ 23בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תמ"א/ 31/ 13
מרכזראש העיןערר על החלטת ועדת מחוזית02/ 31ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לאשר תכנית מס' שד/ 193 (תחנת רכבת קסם)
מרכזראש העיןישות כללית02/ המ/ 59בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית תמא/ 31א/ 13
מרכזראש העיןישות כללית02/ המ/ 77בקשה להארכת מועד ס.197(ב) לתכנית תמא/ 31/ א/ 13
מרכזראש העיןישות כללית03/ המ/ 40בקשה להארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים ס. 197 (ב) לחוק
מרכזראש העיןישות כללית03/ המ/ 6בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית רנ/ 10 ראש העין
מרכזראש העיןישות כללית07/ המ/ 78בקשה להארכת מועד לפי ס' 197, תכנית אפ/ 190
מרכזראש העיןערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 19ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית רנ/ 111- ברק תקשורת
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 1047שכונת רמב"ם09/04/1981
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 1148/ 1שכונת אביב28/10/1982
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 1254שכונת שבזי25/02/1982
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 1259התוית דרך חדשדה24/03/1988
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 1283שכונת רמב"ם12/05/1983
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 1326שכונת אביב08/10/1989
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 1342שכונת שבזי20/07/1981
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 1367שכונת רמב"ם20/07/1981
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 1380/ 1גבעת הסלעים16/01/1989
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 1428/ 1שכונת צה"ל,איזור תעשיה ישן29/05/1987
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 171שכונת הרקפות05/01/1986
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 176קביעת ש.ב.צ - לשמור מורשת יהדות תימן06/12/1990
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 178קביעת קו בניה לבניה חורגת בהתאם לקיים31/03/1987
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 183/ 1שינוי יעוד מאזור ספורט לאזור מסחרי- קיוסק מזנון בלבד.25/12/1989
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 188שכונת אביב30/08/1987
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 190שכונת רמב"ם24/03/1988
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 191שכונת צה"ל04/03/1990
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 191/ בשכונת צה"ל, שכונת רמב"ם19/03/1992
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 192שכונת הרקפות, שכונת אביב.09/04/1989
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 193תכנון מחדש10/12/1987
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 195שכונת רמב"ם05/08/1990
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 196שכונת רמב"ם06/11/1990
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 197קביעת ש.ב.צ, מגרש מסחרי..14/11/1991
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 198שכונת הרקפות20/06/1991
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 199איזור תעשיה ראש-העין06/11/1990
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 199/ אשינוי יעוד מאיזור תעשיה לדרך.12/12/1991
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 199/ בשינוי יעוד מאזור מסחרי לאזור תעשיה בראש העין26/09/1991
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 200שכונת רמב"ם16/07/1989
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 2000שכונת רמב"ם,נווה אפק,גבעת הסלעים,גבעת טל22/04/1990
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 2002/ אאיזור תעשיה חדש04/03/1990
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 2002/ באזור תעשיה ראש העין מצפון מזרח לכביש חוצה שומרון ומדרום מערב לכפר קאסם.
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 2003גבעת טל13/11/1988
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 2003/ 1גבעת טל24/06/1990
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 2005שכונת רמב"ם14/02/1991
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 201שינוי יעודים07/03/1991
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 202שכונת שבזי06/11/1990
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 203שכונת שבזי, שכונת רמב"ם28/01/1990
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 203/ אביטול שביל30/07/1992
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 205שכונת רמב"ם, שכונת שבזי14/01/1990
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 207שכונת אביב06/11/1990
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 209שכונת אביב14/05/1992
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 448/ 12/ אשכונת רמב"ם05/11/1987
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 448/ 4תוכנית אפ/ 448/ 424/06/1965
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 830/ 1/ בשכונת הרקפות,מצפה אפק, שכונת שבזי18/08/1981
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 830/ 12שכונת צה"ל,איזור תעשיה ישן,שכונת רמב"ם,שבזי25/03/1982
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ 960/ 2/ אשכונת צה"ל, שכונת אביב21/05/1981
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ במ/ 2009/ 1ראש העין.17/10/1991
מרכזראש העיןתוכניתאפ/ במ/ 2010קביעת אזורי מגורים22/08/1991
מרכזראש העיןישות כלליתג/ 2/ 42גן לאומי מגדל אפק
מרכזראש העיןישות כלליתג/ מר/ אפ/ 2000גן לאומי מגדל אפק מתוקף תוכנית אפ/ 2000
מרכזראש העיןתוכניתגמ/ 12/ 448שכונת רמב"ם20/01/1966
מרכזראש העיןתוכניתגמ/ 448/ 11שכונת רמב"ם24/06/1965
מרכזראש העיןתוכניתגמ/ 448/ 13שכונת אביב20/05/1965
מרכזראש העיןתוכניתגמ/ 448/ 2שכונת אביב,איזור תעשיה ישן,שכונת צה"ל,שבזי,רמ14/01/1960
מרכזראש העיןתוכניתגמ/ 448/ 3שכונת שבזי18/08/1960
מרכזראש העיןתוכניתגמ/ 448/ 9שכונת רמב"ם12/11/1964
מרכזראש העיןתוכניתמח/ 167כביש מס' 10 ראש העין - חיבור לכביש 444.11/08/2009
מרכזדרום השרון, חבל מודיעין, ראש העין, נחשוניםתוכניתמח/ 61שיפורים בכביש מס' 444 בקטע נחשונים ראש העין.18/03/1993
מרכזראש העיןתוכניתמח/ 72/ אדרך ראשית מס' 5 (חוצה שומרון).27/05/2003
מרכזראש העיןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 327תכנית אב לאיסוף וסילוק שפכי ראש העין.
מרכזראש העיןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 477ראש העין - קו ביוב ראשי.
מרכזראש העיןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 628חיבור כפר קאסם לראש העין
מרכזראש העיןתוכניתממ/ 1011קביעת אזור מגורים ג, ב, חזית מסחרית, מגרשים למבני ציבור, שצ"פ ושבילים02/03/1975
מרכזראש העיןתוכניתממ/ 1040ביטול דרך, הרחבת דרך, שינוי תווי הדרך05/07/1979
מרכזראש העיןתוכניתממ/ 1092שכונת רמב"ם21/10/1976
מרכזראש העיןתוכניתממ/ 1145שכונת הרקפות,מצפה אפק, שכונת שבזי13/07/1978
מרכזראש העיןתוכניתממ/ 1145/ 1שכונת הרקפות,מצפה אפק, שכונת שבזי09/03/1980
מרכזראש העיןתוכניתממ/ 1148שכונת אביב09/02/1978
מרכזראש העיןתוכניתממ/ 1149שכונת רמב"ם09/02/1978
מרכזראש העיןתוכניתממ/ 1150שכונת אביב18/05/1978
מרכזראש העיןתוכניתממ/ 1182שכונת שבזי14/06/1979
מרכזראש העיןתוכניתממ/ 1197שינוי יעוד חלקה, בניה בשטח הקריה החינוכית, הריסת מבנים09/03/1980
מרכזראש העיןתוכניתממ/ 1366שכונת אביב20/11/1980
מרכזראש העיןתוכניתממ/ 448/ 18/ גשכונת רמב"ם11/06/1971
מרכזראש העיןתוכניתממ/ 448/ 2/ אשכונת אביב,צה"ל,איזור תעשיה ישן, שכונת רמב"ם13/02/1969
מרכזראש העיןתוכניתממ/ 448/ 20איזור תעשיה ישן18/09/1969
מרכזראש העיןתוכניתממ/ 448/ 22חלוקה לאזורים02/11/1967
מרכזראש העיןתוכניתממ/ 448/ 23שכונת צה"ל,איזור תעשיה ישן, שכונת רמב"ם04/01/1968
מרכזראש העיןתוכניתממ/ 448/ 23/ אאיזור תעשיה ישן13/02/1969
מרכזראש העיןתוכניתממ/ 448/ 23/ באזור תעשיה ישן23/07/1970
מרכזראש העיןתוכניתממ/ 448/ 28שכונת רמב"ם31/10/1968
מרכזראש העיןתוכניתממ/ 448/ 29שכונת הרקפות19/08/1971
מרכזראש העיןתוכניתממ/ 448/ 30שכונת הרקפות25/03/1971
מרכזראש העיןתוכניתממ/ 448/ 31שכונת אביב16/10/1969
מרכזראש העיןתוכניתממ/ 448/ 31/ אביטול חזית מסחרית, שינוי אזור מגורים, איחד וחלוקה חלקות27/11/1980
מרכזראש העיןתוכניתממ/ 448/ 34שכונת רמב"ם, שכונת שבזי30/04/1970
מרכזראש העיןתוכניתממ/ 830שכונת אביב,נווה אפק,איזור התעשיה החדש,גבעת טל08/03/1979
מרכזראש העיןתוכניתממ/ 830/ 3חלוקה מחדש23/09/1976
מרכזראש העיןתוכניתממ/ 836שינוי יעוד שטח חקלאי לחציבה בעתיד עם שמירת אתר העתיקות ביעודו המקורי.10/09/1970
מרכזראש העיןתוכניתממ/ 868שכונת צה"ל19/04/1973
מרכזראש העיןתוכניתממ/ 960/ 1אישור אזור מגורים א, שצפ"ים, דרכים25/12/1975