תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 101בועה מסחרית אבת'אן
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 68שינוי מחקלאי ל: מגורים א' לדרך, לש.צ.פ, לש.ב.צ. קביעת קוי בניין למבנה קיים.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 68/ אשינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים א' לדרך לשצ"פ ולשביל
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ מק/ 8/ 1/ 91אבת'אן-זמר, שינוי גבולות מגרש מגורים שקיים על שני יעודים שונים של מגורים.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ מק/ 8/ 1/ 97הוספת קומת מרתף, שינוי קווי בנין.02/10/2008