תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזגזר, נצר סרניתוכניתגז/ 20נצר סירני- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזגזר, נצר סרניתוכניתגז/ 20/ 2נצר סירני12/12/1982
מרכזגזר, נצר סרניתוכניתגז/ 20/ 2/ אפרוט הוראות בניה למגורים ב- גז/ 20/ 2 וקביעת הוראות בדבר תכנית בינוי ופתוח.24/02/2005
מרכזגזר, נצר סרניתוכניתגז/ 20/ 3נצר סירני10/06/1982
מרכזגזר, נצר סרניתוכניתגז/ 20/ 7בית עלמין, מרכז תחבורה וחניה, שטח ציבורי פתוח.14/12/1999
מרכזגזר, נצר סרניתוכניתגז/ 20/ 8נצר סרני28/03/1996
מרכזגזר, נצר סרניתוכניתגז/ 315כפר ביר סלים- נצר סירני12/07/1951
מרכזגזר, נצר סרניתוכניתגז/ מק/ 20/ 11שינוי לתכניות גז/ 20/ 2, גז/ 20/ 2/ א ומשמ/ 84 (גז). נצר סרני - חלוקת בהסכמה.28/05/2008
מרכזגזר, נצר סרניבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 1אזור משקי דרום מערבי אורוות סוסים.(גז/ מק/ 20/ 11).
מרכזגזר, נצר סרניבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 2שמוש חורג לתחנת משנה ארעית והצבת 3 מכולות לבית פיקוד
מרכזגזר, נצר סרניבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 794בינוי למבנה משק למחנה הקבוץ אזור משקי.
מרכזגזר, נצר סרניבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 795תכנית בינוי למחנה הקבוץ.
מרכזגזר, מצפה אפק, נצר סרניתוכניתמח/ 170.14/07/2004
מרכזגזר, מצפה אפק, באר יעקב, נצר סרניבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 535רשת אסוף שפכים, נצר סירני באר יעקב.
מרכזגזר, נצר סרניתוכניתממ/ 884נצר סרני27/04/1972
מרכזגזר, נצר סרניתוכניתמשמ/ 84/ גזנצר סירני07/03/1989