תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזחוף השרון, בני ציוןערר על החלטת ועדת מחוזית04/ 25ערר על החלטת וץ מחוזית מרכז לסרב את תכנית חש/ 2/ 22/ ב/ 1
מרכזחוף השרון, בני ציוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחש/ 06/ 451/ 4דחיית בקשה להיתר לגן ארועים
מרכזחוף השרון, בני ציוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחש/ 07/ 018/ 4דחיית בקשה להיתר לאורווה
מרכזחוף השרון, בני ציוןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהחש/ 07/ 144/ 4דחיית התנגדות לתכנית לאיחוד וחלוקה ושצ"פ
מרכזחוף השרון, בני ציוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחש/ 07/ 211/ 4אי מתן החלטה בבקשה לשימוש חורג לעסק לתיקון ושיפוץ כלים חקלאיים
מרכזחוף השרון, בני ציוןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהחש/ 07/ 433-434/ 4דחיית התנגדות לתכנית לדרך חדשה
מרכזחוף השרון, בני ציוןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהחש/ 10/ 0047/ 4חש/מק/ 2/ 40
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ 10/ 10הוראות והגבלות בניה:למבנה עזר ביתיים.למרתפים בבתי מגורים.16/01/1989
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ 10/ 11בנית 3 יח"ד במשק מלא לשלושה דורות.17/10/1991
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ 10/ 13.
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ 10/ 5/ בלשנות יעוד של שצ"פ ברוחב 15 מ' לשצ"פ ברוחב 3.50 מ' עד 4.30 מ' ולאזור מגורים15/07/1999
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ 10/ 5/ השינוי יעוד ממגורים א' למגורים א' מיוחד,שינוי לתכנית חש / 10 / 5 א'04/11/1997
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ 100לקבוע הוראות לבניית דירי צאן באזור מגורים חקלאי ובאזור חקלאי16/01/1989
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ 114שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לאתר למתקני ביוב.02/03/1997
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ 12/ 14.
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ 12/ 16/ אגן אירועים.
מרכזחוף השרון, בני ציון, בצרה, חרוציםתוכניתחש/ 138בית ספר חו"בב - דרום
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ 2/ 11חלוקת מגרש 22 מ' (בעלי מקצוע) ל-2 מגרשים.29/07/1993
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ 2/ 12תחנת תדלוק בני ציון27/01/1994
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ 2/ 15שינוי מחקלאי לחקלאי מיוחד
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ 2/ 16תכנון כולל06/01/1998
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ 2/ 18שנוי יעוד מחקלאות למגורים א', התווית דרכים וש31/03/1998
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ 2/ 18/ 4תוספת זכויות בניה ללא שינוי יעוד הקרקע24/05/2009
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ 2/ 19הרחבות11/04/2000
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ 2/ 20הגדלת זכויות בניה21/06/2000
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ 2/ 21/ אהוספת זכויות בניה 60 מ"ר לתחנת תדלוק מדרג ב' עפ"י הוראות תמא/ 18.14/09/2003
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ 2/ 22/ ב/ 1גן אירועים מושב בני ציון.
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ 2/ 3קביעת אזורים למינהם, ביטול דרכים קיימות התווית דרכים חדשות ושבילים13/04/1978
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ 2/ 35/ 2הגדלת זכויות בנייה למגורים בחלקה תנתן בניה של יחידת מגורים בנוסף ליחידת מגורים05/03/2009
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ 2/ 4הגדלת שטח לבניה למגורים30/07/1982
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ 2/ 5קביעת גבולות חדשים לשטח החצי חקלאי הכולל מגורים31/01/1983
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ 2/ 6להסדיר את אזורי ויעודי הקרקע בתחום חלקה 72 לאזור מגורים חקלאי01/03/1984
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ 29/ 4.מורת טבע "השער הרומאי"-דרך גישה וחניה.11/06/1992
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ 34/ 3/ אמרכז רפואי ומוסד גריאטרי.03/07/1997
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ 44/ 2/ אאזור תעשיה על יד תחנת הרכבת בית-יהושע.27/01/1994
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ 54שמורת טבע בני ציון01/12/1966
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ 56בני ציון06/09/1950
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ 66/ 2שטח בית סוהר השרון19/09/2000
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ 82בני ציון הרחבה
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ 89/ 4חוות רונית.06/12/1999
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ 96הסדרת נחל פולג, דרכי גישה לבני ציון, חרוצים ובצרה.18/06/1996
מרכזחוף השרון, בני ציון, חרוציםתוכניתחש/ 96/ א/ 1כביש גישה לבית אריזה יכין
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ במ/ 104בצרה, בית - יהושע.11/08/1994
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ מק/ 10/ 5/ א/ 1בני ציון07/07/2003
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ מק/ 10/ 5/ ד.26/12/2000
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ מק/ 10/ 5/ וארסוף22/06/1999
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ מק/ 126.26/12/2000
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ מק/ 2/ 18/ 1שינוי בהוראות תכסית וקווי בנין13/12/2001
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ מק/ 2/ 18/ 2ניוד שטחי שרות - בני ציון24/10/2002
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ מק/ 2/ 18/ 3הקמת גרם מדרגות חיצוני למבנה מגורים24/10/2002
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ מק/ 2/ 18/ אשינוי יעוד קרקע - בני ציון18/05/2004
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ מק/ 2/ 21העתקת אזור לתחנת דלק עקב תוואי קו דלק06/05/2001
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ מק/ 2/ 23תכנון כולל12/10/2000
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ מק/ 2/ 24חלוקת שטח למשק עזר ושצ"פ,קביעת יתרי בניה22/07/2001
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ מק/ 2/ 24/ אקביעת הנחיות להקמת בריכת שחיה,הבטחת תנאי בריאות, קביעת הוראות תפעול31/01/2007
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ מק/ 2/ 26תוכנית חש/ מק/ 2/ 2624/02/2002
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ מק/ 2/ 26/ 1תוכנית חש/ מק/ 2/ 26/ 112/05/2002
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ מק/ 2/ 26/ 2שינוי בהוראות בינוי.
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ מק/ 2/ 27בני ציון16/06/2002
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ מק/ 2/ 29מושב בני ציון - הנחיות להקמת ברכת שחיה13/05/2004
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ מק/ 2/ 3/ 1הרחבת דרך לצורך סלילת צומת מעגלית07/05/2006
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ מק/ 2/ 3/ 2חש/מק/2/3/2-שינוי לתכנית משמ/47,חש/2/23-חלוקת מגרשים באזור ספורט ונופש.
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ מק/ 2/ 30תוכנית חש/ מק/ 2/ 30
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ מק/ 2/ 30/ אשינוי מיקום אזור מגורים בחלקה א' ללא שינוי סך כל זכויות הבניה בנחלה.
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ מק/ 2/ 32הקמת בריכת שחיה פרטית.05/07/2007
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ מק/ 2/ 35קביעת מרחק להקמת מבני המגורים באזור המגורים בנחלה,בינוי והריסה31/08/2006
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ מק/ 2/ 35/ 1הקמת בריכת שחיה פרטית בנחלה.20/11/2012
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ מק/ 2/ 36איחוד וחלוקה במגרשים ביעוד שטח למבני ציבור ושפ"פ,הגדלת שטח למבני ציבור
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ מק/ 2/ 37קביעת הוראות בינוי למיקום מבני מגורים בנחלה והקמת בריכת שחיה.22/01/2009
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ מק/ 2/ 38הקמת בריכת שחיה פרטית במשק עזר.20/01/2009
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ מק/ 2/ 39גני ילדים - בני ציון.
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ מק/ 2/ 41שינוי בהוראות בינוי והקמת בריכת שחיה פרטית בנחלה01/07/2010
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ מק/ 2/ 42הוראות בניה למגורים והנחיות לבריכת שחיה.13/01/2010
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ מק/ 2/ 43הקמת בריכת שחיה פרטית במשק עזר.14/10/2010
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ מק/ 2/ 44הקמת בריכת שחיה פרטית במגרש לבעלי מקצוע.06/10/2011
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ מק/ 2/ 47בריכת שחיה פרטית במגרש 118
מרכזחוף השרון, בני ציוןבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 158בית אריזה לפרחים - משרדים.
מרכזחוף השרון, בני ציוןתוכניתמשמ/ 47חש23/09/1987