תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער)תוכניתגז/ 186פתוח שרותי בידור ונופש, מרכז ארועים וקונגרסים, בית מלון - גן המכבים ביער בן
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער)תוכניתגז/ 186/ אגן המכבים ביער בן-שמן.
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער)תוכניתגז/ 21/ 3/ אשינוי תקנון
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער)תוכניתגז/ 41תכנית מס' גז/4114/03/1968
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער)תוכניתגז/ 41/ 3הוחלט לאשר לפני שנת 1978 כולל.
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער)תוכניתגז/ 475/ 20.
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער)תוכניתגז/ 54/ 2לודים - כביש עוקף כפר הנוער בן שמן.17/11/1977
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער)תוכניתגז/ 7/ 3/ בשינוי תקנון16/06/1983
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער)תוכניתגז/ במ/ 195/ 1/ אאלעד.01/02/1996
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער)תוכניתגז/ במ/ 195/ 2/ אאלעד.01/02/1996
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער)תוכניתגז/ במ/ 199מ.א. גזר מצליח, פתחיה, יציץ, יד-רמב"ם09/04/1992
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער)תוכניתגז/ במ/ 69/ 6ישוב שהם .
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער)תוכניתגז/ במ/ 69/ 9ישוב - שוהם .17/10/1991
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער)תוכניתגז/ במ/ 69/ 9/ אשוהם - ב'
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער)תוכניתגז/ מד/ במ/ 4/ אעיר מודעין - מבנן D. מועצה אזורית - מודיעים09/04/1992
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער)תוכניתגז/ מק/ 21/ 6.09/02/2004
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער)תוכניתגז/ מק/ 8/ 7/ ב/ 1לוד23/11/1997
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער)תוכניתחמ/ 41/ 9לייעד שטחים...לדרך וסלילת כביש, לייעד את השטח..להקמת גשרים... סגירה וביטול...
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער)בקשה ועדה מקומיתחמ/ ש/ 13בינוי לכפר הנוער בן שמן ב.1 גז/ 41