תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלבקשה ועדה מקומית002/ 34/ ב/ 24תכנית אב לביוב טירת הכרמל
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 009ערר על דחית בקש להקמת בניין בן 2 קומות מגורים קומת מסד ועליית גג
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 071/ 3ערר על דחית בקשה לתוספת בניה
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 128ערר על דחית בקשה
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 188/ 3ערר על דחית בקשה ללגליזציה להגדת עליית גג ומרפסת גג
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 193/ 3ערר על דחית בקשה ללגליזציה לבנית פרגולות בקומת קרקע וקומה א'
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 213/ 3ערר על דחית בקשה ללגליזציה לבנית פרגולות בקומת קרקע וקומה א'
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 015/ 3לגליזציה למחסן ויציאה לגג
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 016/ 3לגליזציה לסגירת מרפסת
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 057/ 3רמפה, דלת כניסה וגגון
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 124/ 3תוספת של מרפסת
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 136/ 3לגליזציה למרפסת ותוספת בניה
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 137/ 3לגליזצהי למרפסת ותוספת בניה
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 354/ 3הקמת מרפסות מקורות והרחבת חדרי שירות
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 040/ 3ערר על דחיית תביעת פיצויים בשל פגיעת דירות מתכנית מכ/345ב
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 068/ 3ערר על החלטה להשהות דיון בבקשה להיתר לתוספת בנייה עד למילוי תנאים
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 182/ 3השהיית בקשה לקבלת היתר בניה לתוספת מגורים
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 184/ 3בקשה ללגליזציה
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 205/ 3בקשה להיתר
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 216/ 3דחית התנגדות ללגליזציה לחלק מרפסת, כניסה נפרדת ועבודות פיתוח
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 225/ 3בקשה להיתר בניה
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 274/ 3שמאי מכריע, תביעת פיצויים תכנית מכ/345 ב'
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלישות כללית05/ המ/ 49בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) לחוק ת מכ/345/ב
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 102/ 3לגליזציה לקיר אבן ומשטח בטון
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 120/ 3בקשה לאישור שינויים לתוספת לדירת מגורים
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 188/ 3בקשה לתוספת בניה למגורים
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 189/ 3תוספת מגורים ופיתוח שטח
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 032/ 3לגליזציה לפרגולה
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 237/ 3בקשה להיתר לתוספת מגורים. רח' ששת הימים 50/1, טירת הכרמל
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 257/ 3התנגדות לתוספת בניה בקומת קרקע כולל ממ"ד, ששת הימים 15 טירת הכרמל
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 011/ 3לגליזציה לגג רעפים בקומת קרקע. רח' שי עגנון 4/1, טירת הכרמל. שרביט אסתר
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 045/ 3שימוש חורג לגן ילדים. טירת הכרמל (א.מ. השקעות מעון בית חלומותיי)
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 262/ 3התנגדות לביצוע כבישים, מערכת ניקוז, ביוב, חשמל, תאורה - ז'בוטינסקי טירת הכמרל
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 300/ 3התנגדות להקמת בית מגורים חדש 54 יח"ד (דיון עקרוני), ז'בוטינסקי טירת הכרמל
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 415/ 3בקשה להקמת בניה ל6 יח"ד. רח' הרדוף 16, טירת כרמל
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 047/ 3תוכנית מכ/מק/474/ב שינוי הוראות וזכויות בניה רח' העצמאות 2 טירת הכרמל
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 255/ 3לגליזציה למרפסת רח' גיורא 45 טירת הכרמל
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 263/ 3הקמת מבנה חדש למסעדה ומזנון בתחנת דלק פז רח' הרצל 82 טירת הכרמל
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 355/ 3תוספת חדר מגורים רח' לח"י 3 טירת הכרמל
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 058/ 3הקמת בית מגורים חדש בן 8 קומות כולל 28 יח"ד רח' ז'בוטינסקי טירת הכרמל
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 071/ 3ערר על תנאי אישור הבקשה, רח' רמב"ם 19, טירת הכרמל
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 072/ 3ערר על תנאים בבקשה לאישור בניה, רח רמב"ם 19, טירת הכרמל
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 145/ 3הקמת אגף נוסף "A",קומת קרקע מסחרית ומגורים.רח' ז'בוטינסקי טירת הכרמל
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלבקשה ועדה מקומית167/ 34/ 13תוספת למבנה קיים ובניית מבנה משרדים, טירת הכרמל
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלבקשה ועדה מקומית168/ 34/ 13שימוש חורג להצבת מבנה יביל לשרות חיילים
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלבקשה ועדה מקומית174/ 34/ 13נפתלי זהבה ודוד - תוספת בניה
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכנית355-0094276בונה הצפון - איחוד וחלוקה
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתבע/ 747טירת הכרמל מרכז17/02/1977
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתג/ 1002אלביט תעשיות בע"מ15/10/1981
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתג/ 1003יעוד לתחנת דלק "פז" בטירת כרמל05/07/1981
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתג/ 1056יעוד שטח לאזור מגורים א' בטירת הכרמל
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתג/ 1057אתר לבנינים ציבוריים בטירת הכרמל02/02/1984
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתג/ 1060שכונת שיקום בטירת הכרמל12/07/1984
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתג/ 381טירת הכרמל
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתג/ 458שנוי יעוד קרקע בטירת הכרמל17/10/1963
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתג/ 547תכנית מפורטת לשטח תעשיה בטירת הכרמל15/10/1965
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתג/ 557השלמת שטח תעשיה בטירת כרמל20/01/1966
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתג/ 578איזור תעשיה ב' - בטרית הכרמל20/05/1971
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתג/ 626שינוי יעוד לשם הקמת בית חולים לחולי נפש בטירת הכרמל07/11/1968
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתג/ 626/ אשינוי יעוד לשם הרחבת בית חולים לחולי נפש בטירת הכרמל18/12/1969
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתג/ 626/ בשינוי יעוד לשם הרחבת בית חולים לחולי נפש בטירת הכרמל25/12/1969
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתג/ 632תקונים בתכנית טירת הכרמל15/05/1969
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתג/ 648דרך מס' 16
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתג/ 649שכונת מגורים במערב טירת הכרמל16/04/1970
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתג/ 658אתור שטח קרקע לבנין ביה"ס "מפתן" - טירת הכרמל20/12/1973
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתג/ 660איתור שטח לבית ספר מיוחד22/01/1970
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתג/ 688יעוד שטח לבית כנסת (טירת הכרמל)10/02/1972
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתג/ 705/ אשכונה בטירת הכרמל המזרחית06/03/1975
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתג/ 723ייעוד אזור מסחרי למגרש 2 / 36 בגוש 10690, טירת כרמל14/08/1973
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתג/ 775הרחבת כביש חישולי כרמל-טירה וסלילת כבישי גישה
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתג/ 794ייעוד אזור מסחרי בגוש 10715 חלקי חלקות 7, 801 בטירת הכרמל30/01/1975
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתג/ 824בי"חר יונה, אזור התעשיה, טירת הכרמל
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתג/ 865שינוי במרווחים בשכונת ביאליק, טירת הכרמל
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתג/ 871קטע מאזור תעשיה ב' בטירת הכרמל15/11/1979
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתג/ 910טירת הכרמל שטח הכפר ומרכז אזרחי24/01/1980
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתג/ 919יקב בטירת הכרמל09/04/1981
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתג/ 936הוראות בדבר תוספות לבתי מגורים בני קומה אחת ושתי קומות בטירת כרמל05/07/1979
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתג/ 936/ אהוראות בדבר תוספות לתי מגורים בני שלוש וארבע קומות בטירת-כרמל30/09/1980
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתג/ 942בי"ס דגניה בטירת הכרמל15/11/1979
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתג/ 949אזור מלאכה בטירת-הכרמל06/05/1981
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתג/ 952מגרש לבית הרב בטירת הכרמל05/03/1981
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתג/ 961מבנן דרומי ושטחי צבור בשטח הכפר, טירת הכרמל26/11/1981
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתג/ 966שינוי החניה לאולמי היכל הנשיא
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתג/ 977טירת הכרמל - שטח הכפר (מבנן צפוני)26/11/1981
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתג/ 979שכונה דרומית בטירת הכרמל15/10/1981
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתג/ 981כביש גישה לטירת הכרמל21/01/1982
חיפהחיפה, מורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתחפ/ 2300/ מכ/ 782מנהרת תשתיות חוצה חיפה
חיפהחיפה, מורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתחפ/ ד/ 2130/ א/ מכ/ ד/חיבור שד' אבא חושי בחיפה לכביש 4.
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מורדות הכרמל, טירת כרמל, מרחב תכנון מחוזי-חיפהתוכניתחפאג/ 1267/ מכ/ 658שמורת טבע כלח גלים הרחבה30/12/2004
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתחפאג/ 718הצעת תואי דרך בחלקי גושים 10731, 10726, טירת הכרמל01/06/1972
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתחפאג/ 719מסעף חדש למחנות צה"ל מצדו המערבי של צומת טירת הכרמל25/06/1972
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתחפאג/ 721המשך כביש מס' 16, טירת הכרמל20/12/1973
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתחפאג/ 886תחנת דלק בטירת הכרמל08/10/1978
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתמכ/ 123שכונת שיקום טירת הכרמל12/07/1984
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתמכ/ 123/ אהרחבת דירות שכונת רמב"ם טירת הכרמל.26/12/1996
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתמכ/ 128שינוי לתרש"צ 6/ 20/ 2 ו- ג/ 91013/06/1985
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתמכ/ 181תכנית מתאר טירת הכרמל.
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתמכ/ 184הגדלת אחוזי בניה בטירת הכרמל.11/02/1990
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתמכ/ 185שינוי מרווח צדדי לחלקה 48 בגוש 10676 בטירת הכרמל29/05/1986
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתמכ/ 192שכונת "איילת הכרמל", טירת הכרמל13/07/1988