תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשהםישות כללית06/ המ/ 21סעיף 197 (ב) תכניות גז/במ/ 9/69, גז/במ/10/69, שה/מק/11/69
מרכזשהםערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 56ערר על החלטה וועדה מחוזית מרכז בתכנית שה/ 69/ 9/ 5308 - רחוב עדולם בשהם
מרכזשהםתוכניתגז/ 69/ 4"מרכז מודיעים21/10/1982
מרכזשהםתוכניתגז/ במ/ 69/ 10שוהם.30/04/1994
מרכזשהםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 562א.ת. שוהם - סילוק שפכים
מרכזשהםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 601ביוב שהם - שכונת כרמים
מרכזשהםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 630מרכז עסקים שהם- ביוב
מרכזשהםתוכניתמק/ שה/ 69/ 9/ 28שהם, רח' קדם מס' 77 מגרש 2343 א'21/07/1996
מרכזשהםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשה/ 03/ 116/ 4סירוב להקמת עמוד תקשורת של חובב רדיו
מרכזשהםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשה/ 03/ 238/ 4סרוב למתן היתר למתקן תקשורת
מרכזשהםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשה/ 04/ 087/ 4סירוב לאנטנת חובב רדיו
מרכזשהםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשה/ 04/ 236/ 4סירוב לבריכת שחייה
מרכזשהםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשה/ 04/ 771/ 4מתן היתר לתוספת בבית משותף
מרכזשהםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשה/ 04/ 783/ 4מתן היתר לתוספת בבית משותף
מרכזשהםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשה/ 05/ 100/ 4ערר על תנאים למתן היתר למתן תקשורת
מרכזשהםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשה/ 05/ 22/ 4התנגדות להיתר לתכנית שינויים
מרכזשהםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשה/ 05/ 376/ 4דחיית התנגדות להקלה של ניוד זכויות לשימוש חורג לגן ילדים
מרכזשהםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשה/ 05/ 537/ 4דחיית התנגדות לפרגולה
מרכזשהםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשה/ 06/ 416/ 4הקמת מתקן שידור קטן
מרכזשהםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשה/ 06/ 417/ 4הקמת מתקן שידור קטן +ביתן יביל וגדר
מרכזשהםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשה/ 06/ 457/ 4דחיית התנגדות להצבת דוד על הגג
מרכזשהםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשה/ 06/ 479/ 4הקמת מתקן שידור קטן כהגדרתו בתמ"א 36
מרכזשהםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשה/ 07/ 172/ 4דחיית התנגדות לתוספת בניה בשתי דירות בבניין מגורים
מרכזשהםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשה/ 07/ 193/ 4ערר על תכנית שינויים ותוספת בניה לשטח עיקרי
מרכזשהםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשה/ 07/ 231/ 4דחיית התנגדות למלית בבניין מגורים
מרכזשהםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשה/ 07/ 275/ 4שני חברי ועדה מקומית המתנגדים להקלות בבניית שכונת מגורים
מרכזשהםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשה/ 07/ 328/ 4תכנית גז/במ/10/69
מרכזשהםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשה/ 07/ 333/ 4תכנית שה/12/9/69
מרכזשהםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשה/ 07/ 344/ 4תגנית גז/מב/ 69/ 10
מרכזשהםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשה/ 08/ 010/ 4התנגדות לבניית בית מגורים
מרכזשהםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשה/ 09/ 059/ 4התנגדות לבניית פרגולה ושינויים
מרכזשהםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשה/ 09/ 147/ 4התנגדות לתוספת בנייה בקומה ג'
מרכזשהםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשה/ 09/ 168/ 4התנגדות לסגירת מרפסת
מרכזשהםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשה/ 09/ 237/ 4אין מתן החלטה
מרכזשהםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשה/ 10/ 117/ 4הקמת 3 בניני מגורים
מרכזשהםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשה/ 10/ 8011/ 4היטל השבחה בגין תכנית
מרכזשהםתוכניתשה/ 1000תכנית מתאר מקומית - שהם
מרכזשהםתוכניתשה/ 18שינוי והגדלת השטחים העיקריים המותרים לבניה,תוספת קומה.הסדרת חניה בש.צ.פ21/08/2002
מרכזשהםתוכניתשה/ 25הוספת שטח עיקרי ושטח שרותי (נטו).03/10/2002
מרכזשהםתוכניתשה/ 37מרכז מסחרי שכונתי ומגורים ברחוב עמק איילון.09/12/2008
מרכזשהםתוכניתשה/ 69הקמת שכונת מגורים לעולים מדרום אפריקה
מרכזשהםתוכניתשה/ 69/ 10/ 1שינוי יעוד למרכז תחבורה כולל תחנת דלק, מסעדות, בתי קפה, מסחר, משרדים, אולמי16/04/2001
מרכזשהםתוכניתשה/ 69/ 10/ 17שכונה מ"ה מגורים דו-משפחתיים א-3, מגורים "גן-גג" ב 1 יעוד שטחים לב.צ ולש.צ.פ.
מרכזשהםתוכניתשה/ 69/ 10/ 5503מגורים דו משפחתיים במגרש 550314/06/2011
מרכזשהםתוכניתשה/ 69/ 10/ 5504שינוי יעוד של שטח מסחרי שכונתי למגורים דו משפחתיים.12/01/2009
מרכזשהםתוכניתשה/ 69/ 10/ 951שינוי ממגורים מיוחד למגורים דו משפחתי "מ" ולדרך.21/07/2008
מרכזשהםתוכניתשה/ 69/ 111/ 1רחוב המצפה - דירות גג
מרכזשהםתוכניתשה/ 69/ 24שהם, מגרש 290
מרכזשהםתוכניתשה/ 69/ 296הוספת זכויות בניה,שינוי קו בנין מ- 5 ל- 4 מ'.05/01/2004
מרכזשהםתוכניתשה/ 69/ 30תוכנית שה/ 69/ 30
מרכזשהםתוכניתשה/ 69/ 9/ 1089הוספת זכויות בניה בשטחי שרות ובשטח עיקרי (בניה בחלל הגג).11/09/2007
מרכזשהםתוכניתשה/ 69/ 9/ 12שינוי יעוד משטח מגורים א' וב', שטח ציבורי פתוח,שטח בניני ציבור, ודרכים19/06/2006
מרכזשהםתוכניתשה/ 69/ 9/ 13.31/12/2002
מרכזשהםתוכניתשה/ 69/ 9/ 13/ אשכונת כרמים
מרכזשהםתוכניתשה/ 69/ 9/ 14.
מרכזשהםתוכניתשה/ 69/ 9/ 14/ אשער כניסה דרומי שהם, מגורים "דו משפחתיים".
מרכזשהםתוכניתשה/ 69/ 9/ 14/ בשער כניסה דרומי שהם, מגורים "דו משפחתיים".
מרכזשהםתוכניתשה/ 69/ 9/ 14/ גשהם אזור תעסוקה07/03/2010
מרכזשהםתוכניתשה/ 69/ 9/ 2.
מרכזשהםתוכניתשה/ 69/ 9/ 2220/ אהוספת זכויות בניה בשטח של 9.55 מ"ר08/06/2006
מרכזשהםתוכניתשה/ 69/ 9/ 31הוספת 12.18 מ"ר שטח עיקרי מעבר ל- 200 מ"ר המותרים ב- 2 קומות ע"פ התכנית התקפה.13/08/1998
מרכזשהםתוכניתשה/ 69/ 9/ 5308מבנן מגורים צמודי קרקע ברח' עדולם
מרכזשהםתוכניתשה/ מק/ 1044שכונה ב' - ברושים שינוי קו בנין05/08/2004
מרכזשהםתוכניתשה/ מק/ 1065הקלה בקו בנין צדדי
מרכזשהםתוכניתשה/ מק/ 16.15/07/1999
מרכזשהםתוכניתשה/ מק/ 17תוכנית שה/ מק/ 1730/01/2000
מרכזשהםתוכניתשה/ מק/ 18תוכנית שה/ מק/ 18
מרכזשהםתוכניתשה/ מק/ 19תוכנית שה/ מק/ 1908/02/2000
מרכזשהםתוכניתשה/ מק/ 20החלפת שטחים, איחוד וחלוקה של מגרשים .
מרכזשהםתוכניתשה/ מק/ 21תוכנית שה/ מק/ 2115/03/2001
מרכזשהםתוכניתשה/ מק/ 22תוכנית שה/ מק/ 22
מרכזשהםתוכניתשה/ מק/ 24תכנית בסמכות ועדה מקומית- שוהם21/07/2002
מרכזשהםתוכניתשה/ מק/ 2613/ בתוכנית שה/ מק/ 2613/ ב06/04/2006
מרכזשהםתוכניתשה/ מק/ 30אחוד וחלוקה (שטחי ציבור).01/11/2009
מרכזשהםתוכניתשה/ מק/ 35תוכנית שה/ מק/ 3524/03/2003
מרכזשהםתוכניתשה/ מק/ 40שכונה מ"ה.26/07/2010
מרכזשהםתוכניתשה/ מק/ 401/ 10/ 2א.ת. צפוני איחוד וחלוקת מגרש 10 (שטראוס)18/10/2012
מרכזשהםתוכניתשה/ מק/ 401/ 10/ 3שהם אזור תעשיה צפוני מגרש 1118/10/2012
מרכזשהםתוכניתשה/ מק/ 50איחוד וחלוקה (שטח ציבורי פתוח ומגורים).17/05/2010
מרכזשהםתוכניתשה/ מק/ 69/ 10/ 40שינוי קווי בנין
מרכזשהםתוכניתשה/ מק/ 69/ 10/ 5604שינוי קו בניין קידמי מ-5 מ' ל- 2.5 מ' כמסומן בתשריט
מרכזשהםתוכניתשה/ מק/ 69/ 11תכנית בסמכות ועדה מקומית- שוהם31/07/1997
מרכזשהםתוכניתשה/ מק/ 69/ 111תכנית מספר מק/שה/111/6931/07/1997
מרכזשהםתוכניתשה/ מק/ 69/ 111/ א.
מרכזשהםתוכניתשה/ מק/ 69/ 113שינוי מקומי בהוראות לקווי בנין30/06/2005
מרכזשהםתוכניתשה/ מק/ 69/ 8קביעת הנחיות חדשות לצבע חומרי גמר בחזיתות מבנים.06/04/2006
מרכזשהםתוכניתשה/ מק/ 69/ 9/ 12/ 1אחוד וחלוקה (שטחי ציבור)12/04/2011
מרכזשהםתוכניתשה/ מק/ 69/ 9/ 13/ אשכונת כרמים
מרכזשהםתוכניתשה/ מק/ 69/ 9/ 2152.02/03/1998
מרכזשהםתוכניתשה/ מק/ 69/ 9/ 2558.26/01/1999
מרכזשהםתוכניתשה/ מק/ 69/ 9/ 2696.19/10/1999
מרכזשהםתוכניתשה/ מק/ 69/ 9/ 27.21/07/1996
מרכזשהםתוכניתשה/ מק/ 69/ 9/ 3004.02/03/1998
מרכזשהםתוכניתשה/ מק/ 69/ 9/ 72.
מרכזשהםתוכניתשה/ מק/ 9/ 69/ 1084שינוי קווי בנין.14/12/2004
מרכזשהםתוכניתשה/ שה/ 69/ 112תוכנית שה/ שה/ 69/ 11224/03/2003