תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשהםתוכניתשה/ 69/ 10/ 5503מגורים דו משפחתיים במגרש 550314/06/2011