תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזאלעדערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 10ערר על החלות ועדה מחוזית מרכז לדחות את ת. מח/ 248
מרכזאלעדערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 6ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לדחות את ת. אל4/4/195 אל עד
מרכזאלעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 332/ 4 /בקשה לפיצוי בגין פגיעה במקרקעין כתוצאה מאישור תכנית מס' אל/מק/195/ 8 / 1
מרכזאלעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאל/ 03/ 070/ 4ערר על מתן היתר לקיר תומך
מרכזאלעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאל/ 03/ 720/ 4דחיית התנגדות להקלה של תוספת יח"ד
מרכזאלעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאל/ 04/ 059/ 4סירוב היתר לפרגולה
מרכזאלעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאל/ 04/ 223/ 4סירוב למתן היתר לפרוייקט מגורים
מרכזאלעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאל/ 04/ 225/ 4סירוב למתן היתר ל- 104 יח"ד
מרכזאלעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאל/ 04/ 234/ 4אי מתן היתר בנייה במגרשים שונים למגורים
מרכזאלעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאל/ 05/ 165/ 4סירוב לתוספת רמפה לנכים ופתיחת שער
מרכזאלעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאל/ 05/ 174/ 4דחיית התנגדות לבניית קיר בן חניות ודלת מתרוממת
מרכזאלעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאל/ 05/ 228/ 4סירוב תוספת בניה על גג בית משותף
מרכזאלעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאל/ 05/ 300/ 4דחיית התנגדות לסגירת מרפסת
מרכזאלעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאל/ 05/ 339/ 4הוצאת היתר בניגוד לתכנית
מרכזאלעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאל/ 05/ 396/ 4דחיית התנגדות לבניית קיר ושינויים בבית משותף
מרכזאלעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאל/ 05/ 98/ 4דחיית התנגדות לתכנית לשינוי קו בניין
מרכזאלעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאל/ 06/ 168/ 4דחיית התנגדות לבית כנסת בבית מגורים
מרכזאלעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאל/ 06/ 170/ 4דחיית התנגדות להיתר לגדר
מרכזאלעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאל/ 07/ 081/ 4דחיעית התנגדות לשימוש חורג לחדר כושר
מרכזאלעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאל/ 07/ 095/ 4אי מתן החלטה בתביעת פיצויים בתכנית אל/4/195ד
מרכזאלעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאל/ 08/ 013/ 4אל/195/ 25
מרכזאלעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאל/ 08/ 343/ 4התנגדות לתוספת בניה
מרכזאלעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאל/ 08/ 71/ 4התנגדות לתוספת בניה
מרכזאלעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאל/ 09/ 152/ 4התנגדות לשינויים
מרכזאלעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאל/ 10/ 126/ 4שינויים להיתר
מרכזאלעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאל/ 10/ 198/ 4שמיעת התנגדויות לתוספת חדרי שינה סגירת מרפסת ומחסן
מרכזאלעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאל/ 11/ 054/ 4התנגדות לתוספת בנייה
מרכזאלעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאל/ 12/ 049/ 4שימוש חורג משרדים למרפאת קופת חולים
מרכזאלעדתוכניתאל/ 195/ 1/ דהגדלת שטחי בניה16/08/2001
מרכזאלעדתוכניתאל/ 195/ 1/ טתוספת שטח עיקרי של 436 מ"ר לשטח העיקרי הקבוע סה"כ 1670 מ"ר.13/03/2007
מרכזאלעדתוכניתאל/ 195/ 15תוספת שטח עיקרי לכל יח"ד, שטח שרות לכל יח"ד, שטח לחדרי יציאה לגג.01/10/2003
מרכזאלעדתוכניתאל/ 195/ 2/ 15תוספת שטחים למרכז מסחרי05/01/2012
מרכזאלעדתוכניתאל/ 195/ 2/ טתוספת 33 יח"ד מ-162 יח"ד ל-195 יח"ד,שינוי בינוי16/06/2003
מרכזאלעדתוכניתאל/ 195/ 25תקנון הגדלת אחוזי הבניה עבור שטח עיקרי ושטחי שרות במגרשים המיועדים לבניני צבור02/06/2004
מרכזאלעדתוכניתאל/ 195/ 3/ 1אזור לשירותים עירוניים
מרכזאלעדתוכניתאל/ 195/ 3/ 12תוספת זכויות בניה למרכז מסחרי
מרכזאלעדתוכניתאל/ 195/ 3/ 3אלעד -רובע A תוספת 14 יח"ד31/10/2004
מרכזאלעדתוכניתאל/ 195/ 3/ 6שינוי ממגורים א' למגורים ב',שינוי יעוד שטח המיועד ליער למגורים א 1 ולשצפ.
מרכזאלעדתוכניתאל/ 195/ 3/ 7בית כנסת בבנין מגורים
מרכזאלעדתוכניתאל/ 195/ 4/ 1"ברכת הארץ" תוספת שטחי שרות למבנה מסחרי
מרכזאלעדתוכניתאל/ 195/ 4/ 4שינוי יעוד מש.צ.פ לש.ב.צ.
מרכזאלעדתוכניתאל/ 195/ 4/ א.16/11/2000
מרכזאלעדתוכניתאל/ 195/ 4/ בתוספת שטח מסחרי ע"ג קומה מסחרית28/01/2002
מרכזאלעדתוכניתאל/ 195/ 4/ דהגדלת מס' יח"ד סה"כ 15 יח"ד שינוי חזית מסחרית + מגורים למסחר ומשרדים.01/10/2003
מרכזאלעדתוכניתאל/ 195/ 6/ 10מרכז אזרחי אלעד רובע D,הקצאת שטחים להקמת בית העריה, לש.צ.פ, ש.צ.פ.מיוחד,חניה.23/01/2008
מרכזאלעדתוכניתאל/ 195/ 6/ 9תוספת אחוזי בניה, שינוי קו בנין אחורי, תוספת קומה. ברכת הארץ בע"מ.27/09/2005
מרכזאלעדתוכניתאל/ 195/ 6/ גחלוקת חלקה,קביעת אזור מגורים ג',קביעת זכות מעבר להולכי רגל,קביעת קווי בנין08/01/2004
מרכזאלעדתוכניתאל/ 195/ 6/ זרובע D05/11/2002
מרכזאלעדתוכניתאל/ 195/ 6/ חהוספת שטחי שרות על קרקעיים עבור מחסנים אשר ישמשו את בעלי הדירות לאחסון.21/09/2003
מרכזאלעדתוכניתאל/ 195/ 6/ יהגדלת שטחי בניה המירביים המותרים ללא תוספת יח"ד, קביעת קו בנין למרפסות.21/09/2003
מרכזאלעדתוכניתאל/ 195/ 8/ 10שינוי זכויות בניה במגרשים 1029 עד 1032 כולל אלעד05/01/2012
מרכזאלעדתוכניתאל/ 195/ 8/ 2שינוי משטח למגורים ב' לשטח למגורים מיוחד ולבניני ציבור.הגדלת: צפיפות,מס' קומות06/05/2010
מרכזאלעדתוכניתאל/ 195/ 8/ 6נחלת יצחק - מסחר, משרדים ומגורים.03/06/2009
מרכזאלעדתוכניתאל/ 195/ 8/ 7מרכז "נחלת יצחק" - תוספת קומת ביניים (גלריות) לחנויות קיימות מס' 19-28.
מרכזאלעדתוכניתאל/ 195/ 9תיקון טעות סופר - מינימלי במקום מירבי.03/11/2005
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 1/ 12שינוי בקו בנין עבור מדרגות חירום.24/03/2003
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 1/ 13שינוי קו בניין צדדי
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 1/ 14הקטנת קו בנין20/04/2004
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 1/ 16הקטנת קו בנין קדמי22/08/2005
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 1/ 17הקטנת קו בנין קדמי.10/05/2005
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 1/ 18איחוד וחלוקה של שב"צ ושצ"פ ללא שינוי בשטחים
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 1/ 19הקטנת קו בנין קדמי22/08/2005
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 1/ 21שינוי קו בנין קדמי31/08/2006
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 1/ 22הגדלת שטח לצרכי ציבור
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 1/ 24שינוי קו בניין צדדי28/05/2008
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 1/ 25שינוי גבולות מגרש.
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 1/ 26תוכנית אל/ מק/ 195/ 1/ 2630/06/2008
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 1/ 33הקטנת קו בנין.
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 1/ גשינוי הוראות תכנון03/09/1998
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 1/ ו.28/11/2002
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 1/ זאיחוד וחלוקה, שינוי מס' יח"ד וקוי בנין13/08/1998
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 1/ חחלוקת שטחי בניה המותרים בתכנית28/11/2002
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 1/ יתכנית בסמכות ועדה מקומית - אלעד23/04/2002
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 10הגדרת קווי בנין24/03/2003
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 2/ 12הוספת יח"ד אחת ללא תוספת שטח31/07/2005
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 2/ 14הוספת יח"ד אחת ללא תוספת שטח07/02/2006
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 2/ 18שינוי קו בנין צדדי.12/02/2009
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 2/ גשינוי הוראות תכנון.03/09/1998
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 2/ ד.
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 2/ הקיימת מרתף23/11/1998
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 2/ ח.
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 2/ כהקלה של 10% בקו בנין מערבי10/11/2003
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 3/ 10יצירת מסגרת תכנונית להקמת מרכז מסחרי.23/06/2008
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 3/ 11חילופי שטחים והקטנת קו בנין.16/06/2008
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 3/ 18אחוד מגרשים
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 3/ 19הקטנת קו בניין קדמי
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 3/ 2תכנית בסמכות ועדה מקומית - אלעד21/11/2002
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 3/ 4הגדלת אזור לבנייני ציבור ע"ח מגורים.
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 3/ 5שינוי הוראות בדבר בינוי ועיצוב והרחבת שצ"פ08/12/2003
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 3/ 9איחוד וחלוקה מחדש.31/07/2007
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 4/ 12שינוי קו בנין אחורי.
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 4/ 3איחוד וחלוקה מחדש, שינוי קו בנין, שינויים בעיצוב הבנין31/07/2007
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 4/ 5שינוי קו בנין אחורי.13/12/2007
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 4/ אתוכנית אל/ מק/ 195/ 4/ א15/09/1999
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 4/ גרובע B30/04/2003
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 6/ 11הקטנת קוי בנין05/08/2004
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 6/ 12החלפת מיקום בין מגרשים 96 המיועד למסחרי ן - 75 המיועד למבני ציבור31/10/2005
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 6/ 16שינוי קו בניין חזיתי,לצורך הרחבת מבנה ציבור קיים.
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 6/ 17שינוי קו בנין קדמי.12/02/2009
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 6/ 19איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים ושינוי קו בנין קדמי וצדדי לצורך הרחבת בית כנסת.