תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזאלעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאל/ 10/ 198/ 4שמיעת התנגדויות לתוספת חדרי שינה סגירת מרפסת ומחסן
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 6/ 12החלפת מיקום בין מגרשים 96 המיועד למסחרי ן - 75 המיועד למבני ציבור31/10/2005