תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזאלעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאל/ 04/ 225/ 4סירוב למתן היתר ל- 104 יח"ד
מרכזאלעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאל/ 04/ 234/ 4אי מתן היתר בנייה במגרשים שונים למגורים
מרכזאלעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאל/ 06/ 168/ 4דחיית התנגדות לבית כנסת בבית מגורים
מרכזאלעדתוכניתאל/ 195/ 3/ 7בית כנסת בבנין מגורים
מרכזאלעדתוכניתאל/ 195/ 8/ 6נחלת יצחק - מסחר, משרדים ומגורים.03/06/2009
מרכזאלעדתוכניתאל/ 195/ 8/ 7מרכז "נחלת יצחק" - תוספת קומת ביניים (גלריות) לחנויות קיימות מס' 19-28.
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 1/ 22הגדלת שטח לצרכי ציבור
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 3/ 9איחוד וחלוקה מחדש.31/07/2007