תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזאלעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאל/ 04/ 059/ 4סירוב היתר לפרגולה
מרכזאלעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאל/ 05/ 165/ 4סירוב לתוספת רמפה לנכים ופתיחת שער
מרכזאלעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאל/ 05/ 228/ 4סירוב תוספת בניה על גג בית משותף
מרכזאלעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאל/ 09/ 152/ 4התנגדות לשינויים