תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזאלעדתוכניתאל/ 195/ 3/ 12תוספת זכויות בניה למרכז מסחרי
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 3/ 10יצירת מסגרת תכנונית להקמת מרכז מסחרי.23/06/2008