תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזגזר, כפר ביל"וערר על החלטת ועדת מחוזית07/ 10ערר על החלטת ו. מחוזית מחוז המרכז לאשר בתנאים את ת. גז/ 7/ 13/ ב
מרכזגזר, כפר ביל"וערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגז/ 08/ 292/ 4התנגדות לבניית בית קיים + הריסת מחסן
מרכזגזר, כפר ביל"ותוכניתגז/ 142כפר בילו17/11/1977
מרכזגזר, כפר ביל"ותוכניתגז/ 142/ 1קו נפט. גלילות - לוד - בילו16/01/1989
מרכזגזר, כפר ביל"ותוכניתגז/ 357/ 1כפר בילו04/02/1965
מרכזגזר, כפר ביל"ותוכניתגז/ 7/ 1תואי דרך חדשה25/03/1971
מרכזגזר, כפר ביל"ותוכניתגז/ 7/ 12כפר ביל"ו28/05/1996
מרכזגזר, כפר ביל"ותוכניתגז/ 7/ 13/ בשינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור מסחר,כפר בילו.
מרכזגזר, כפר ביל"ותוכניתגז/ 7/ 18תוכנית גז/ 7/ 1831/12/2002
מרכזגזר, כפר ביל"ותוכניתגז/ 7/ 19חלוקת מגרש ל-2,שינוי יעוד למגורים28/01/2002
מרכזגזר, כפר ביל"ותוכניתגז/ 7/ 20הפיכת חלק מחלקה ביעוד צבור למגרש למגורים27/05/2003
מרכזגזר, כפר ביל"ותוכניתגז/ 7/ 3תכנון מחדש07/10/1976
מרכזגזר, כפר ביל"ותוכניתגז/ 7/ 3/ גמושב כפר בילו12/12/1991
מרכזגזר, כפר ביל"ותוכניתגז/ 7/ 4כפר בילו09/08/1979
מרכזגזר, כפר ביל"ותוכניתגז/ 7/ 6כפר בילו
מרכזגזר, כפר ביל"ותוכניתגז/ 7/ 7כפר בילו03/07/1988
מרכזגזר, בית חשמונאי, בית עזיאל, כפר ביל"ו, פדיהתוכניתגז/ במ/ 203כפר בילו, פדיה, בית עוזיאל., בית חשמונאי.26/11/1992
מרכזגזר, כפר ביל"ותוכניתגז/ מק/ 7/ 13/ אכפר בילו - הקמת תחנת תדלוק סוג ב'.10/05/2005
מרכזגזר, כפר ביל"ותוכניתגז/ מק/ 7/ 15תכנית מתאר מקומית מס' גז/מק/15/726/06/1997
מרכזגזר, כפר ביל"ותוכניתגז/ מק/ 7/ 21/ אאיחוד וחלוקה בהסכמת בעלים - לתחנת דלק01/12/2004
מרכזגזר, כפר ביל"ותוכניתלד/ 7/ 6שינוי תכנית מפורטת מס' לד/6/705/06/1987
מרכזגזר, כפר ביל"ותוכניתמשמ/ 78שינוי משבצות חקלאיות21/11/1995
מרכזגזר, כפר ביל"ותוכניתתגפ/ 357כפר בילו ב'06/03/1952