תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזלב השרון, צור משהתוכניתגמ/ 127/ אלבטל חלוקה מאושרת בדרכים מאושרות21/05/1959
מרכזלב השרון, שרונים, צורן קדימה, צור משהתוכניתמח/ 128/ גדרך מס' 561 בין דרך מס' 562 לצור משה.08/11/2005
מרכזלב השרון, צור משהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 455מערכת ביוב צור משה
מרכזלב השרון, צור משהתוכניתמשמ/ 132שינוי משבצות חקלאיות15/11/1992
מרכזלב השרון, צור משהתוכניתמשמ/ 132/ 1שינוי משבצות חקלאיות10/11/1997
מרכזלב השרון, צור משהתוכניתצש/ 0/ 2/ 20בית-אריזה. צור משה29/10/1989
מרכזלב השרון, צור משהתוכניתצש/ 100/ 1הדר השרון והשרון הצפוני15/05/1986
מרכזלב השרון, צור משהתוכניתצש/ 6/ 22/ 11מושב צור משה31/03/1988
מרכזלב השרון, צור משהתוכניתצש/ 6/ 22/ 12קווי-בניין. תכנית מס' צש/6-12/2216/11/1984
מרכזלב השרון, צור משהתוכניתצש/ 6/ 22/ 20פיצול נחלה. צור-משה.26/02/2007
מרכזלב השרון, צור משהתוכניתצש/ 6/ 22/ 21דיור לעולה.26/06/1997
מרכזלב השרון, צור משהתוכניתצש/ 6/ 22/ 22.03/02/1998
מרכזלב השרון, צור משהתוכניתצש/ 6/ 22/ 23שינוי יעוד, חלוקת אזור המגורים למגרשים.11/03/1999
מרכזלב השרון, צור משהתוכניתצש/ 6/ 22/ 31תוכנית צש/ 6/ 22/ 3121/09/2006
מרכזלב השרון, צור משהתוכניתצש/ 6/ 22/ 37איחוד מגרשים, שינוי ממגורים ב'- מסחרי למגורים ב' מיוחד.
מרכזלב השרון, צור משהתוכניתצש/ 6/ 22/ 39פיצול משק 29 בצור משה, משטח מגורים חקלאי למגורים א'.12/12/2007
מרכזלב השרון, צור משהתוכניתצש/ 6/ 22/ 42שינוי שטח לבניני ציבור לשטח מיועד למגורים לבעלי מקצוע,משקי עזר ומשתכנים.05/03/2009
מרכזלב השרון, צור משהתוכניתצש/ 6/ 22/ 43מושב צור נתן.21/06/2010
מרכזלב השרון, צור משהתוכניתצש/ 6/ 22/ 44צור משה - מגרש 13024/04/2012
מרכזלב השרון, צור משהתוכניתצש/ 6/ 22/ 45משק 128 צור משה06/08/2012
מרכזלב השרון, צור משהתוכניתצש/ 6/ 22/ 46חלוקת תא שטח ביעוד מגורים בישוב כפרי,לתא שטח ביעוד מגורים ולתא שטח ביעוד מגורי
מרכזלב השרון, צור משהתוכניתצש/ 77/ 10מושב צור משה31/03/1986
מרכזלב השרון, צור משהתוכניתצש/ 77/ 3תכנון כולל13/03/1975
מרכזלב השרון, צור משהתוכניתצש/ 77/ 4קביעת תנאים לבניית חממות27/12/1973
מרכזלב השרון, צור משהתוכניתצש/ 77/ 7צור משה24/05/1979
מרכזלב השרון, צור משהתוכניתצש/ 77/ 8צור משה13/09/1979
מרכזלב השרון, צור משהתוכניתצש/ 77/ 9ספורט ונופש29/11/1979
מרכזלב השרון, צור משהתוכניתצש/ במ/ 6/ 22/ 17/ אצור משה.16/02/1995
מרכזלב השרון, צור משהתוכניתצש/ מק/ 6/ 22/ 26.21/12/1998
מרכזלב השרון, צור משהתוכניתצש/ מק/ 6/ 22/ 28.19/05/1999
מרכזלב השרון, צור משהתוכניתצש/ מק/ 6/ 22/ 29שינוי קו בנין
מרכזלב השרון, צור משהתוכניתצש/ מק/ 6/ 22/ 36מושב צור משה - איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים31/05/2005
מרכזלב השרון, צור משהתוכניתצש/ מק/ 6/ 22/ 47קווי בניין19/05/2011
מרכזלב השרון, צור משהתוכניתצש/ מק/ 6/ 22/ 48צור משה - שינוי קו בנין קדמי
מרכזלב השרון, צור משהבקשה ועדה מקומיתצש/ ש/ 83שמוש חורג, תוספת בניה לחדרי אחסון+משרדיים+מבנים טרומי
מרכזלב השרון, צור משהבקשה ועדה מקומיתצש/ ש/ 86שמוש חורג למבנים קיימים בהיתר:אחסון בקרור,מסגריה.
מרכזלב השרון, צור משהתוכניתשגפ/ 113צור משה19/03/1953
מרכזלב השרון, צור משהתוכניתשגפ/ 77תוכנית מפורטת למושב עובדים13/03/1952