תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזחוף השרון, בית יהושעערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 9ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז בתכנית חש/ 5/ 17 - גן ארועים "שדות"
מרכזחוף השרון, בית יהושעבקשה ועדה מקומיתדרכ/ ש/ 23בקשה להרשאה למבנה דרך - גשר לכביש 553 מעל הרכבת
מרכזחוף השרון, בית יהושעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחש/ 03/ 198/ 4דחיית התנגדות לשימוש חורג למסחר בריהוט לבית אריזה
מרכזחוף השרון, בית יהושעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחש/ 10/ 093/ 4התנגדות להקמת מבני פלח לשימוש גני ילדים
מרכזחוף השרון, בית יהושעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחש/ 12/ 123/ 4בקשה להיתר בניה להקמת מפעל בטון
מרכזחוף השרון, בית יהושעתוכניתחש/ 44אזור תעשיה ואחסנה על יד תחנת רכבת
מרכזחוף השרון, בית יהושעתוכניתחש/ 44/ 1אזור תעשייה ואחסנה על יד תחנת הרכבת25/03/1971
מרכזחוף השרון, בית יהושעתוכניתחש/ 44/ 2תעשיה ומלאכה - בית יהושוע30/08/1987
מרכזחוף השרון, בית יהושעתוכניתחש/ 44/ 2/ בתוכנית חש/ 44/ 2/ ב
מרכזחוף השרון, בית יהושעתוכניתחש/ 44/ 7/ אאזור תעסוקה בית יהושע25/11/2010
מרכזחוף השרון, בית יהושעתוכניתחש/ 44/ 9מתחם תנופורט בית יהושע.
מרכזחוף השרון, בית יהושעתוכניתחש/ 5תכנון כולל13/11/1952
מרכזחוף השרון, בית יהושעתוכניתחש/ 5/ 12יצירת מסגרת תכנונית להקמת איזור מגורים, שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים א'
מרכזחוף השרון, בית יהושעתוכניתחש/ 5/ 17גן אירועים "שדות".
מרכזחוף השרון, בית יהושעתוכניתחש/ 5/ 2שינוי תוי כביש איזור מס' 72 .28/06/1956
מרכזחוף השרון, בית יהושעתוכניתחש/ 5/ 3קביעת איזורים למינהם, ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות להולכי רגל09/04/1970
מרכזחוף השרון, בית יהושעתוכניתחש/ 5/ 4המרה שטח לבניני ציבור בשטח נופש קיט06/12/1973
מרכזחוף השרון, בית יהושעתוכניתחש/ 5/ 4/ אמושב בית יהושוע
מרכזחוף השרון, בית יהושעתוכניתחש/ 5/ 5הדגלת שטחי מגורים באזור חקלאי למחצה31/01/1983
מרכזחוף השרון, בית יהושעתוכניתחש/ 5/ 9שינוי יעוד ממגרים חלקאי למגורים א'24/05/2001
מרכזחוף השרון, בית יהושעתוכניתחש/ 5/ 9/ 1בית יהושע, רח' ברקת, מגרש 33/2 - שינוי קווי בניין וזכויות בנייה.
מרכזחוף השרון, בית יהושעתוכניתחש/ מק/ 44/ 8תוכנית חש/ מק/ 44/ 8
מרכזחוף השרון, בית יהושעתוכניתחש/ מק/ 5/ 13מושב בית יהושוע21/07/2002
מרכזחוף השרון, בית יהושעתוכניתחש/ מק/ 5/ 16שינוי בהוראות בינוי ע"י העברת שטח עקריממבנה אחד בנחלה למבנה שני ללא תוספת שטח12/12/2005
מרכזחוף השרון, בית יהושעתוכניתחש/ מק/ 5/ 19בית קושילביץ - בית יהושוע.
מרכזחוף השרון, בית יהושעתוכניתחש/ מק/ 5/ 20שינוי בהוראת בינוי בנחלה, שינוי לתכניות חש/ 5/ 3, חש/ 5/ 5, חש/ 10/ 1028/06/2012
מרכזחוף השרון, בית יהושע, כפר נטר, תל יצחקבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 135אשור קן ביוב מרכזי כפר נטר - בית יהושע.
מרכזחוף השרון, בית יהושעתוכניתמח/ 186דרך מס' 553, צומת חיבור לא.ת. בית יהושוע01/10/2003
מרכזחוף השרון, שרונים, אבן יהודה, בית יהושעתוכניתמח/ 212סעיף 77, 78 הרחבת דרך מס' 553 בקטע שבין צומת בית יהושע לצומת תל יצחק.
מרכזחוף השרון, בית יהושעתוכניתמשמ/ 48/ חשבית יהושע והסביבה24/12/1987