תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, בורגתה, חניאלתוכניתמח/ 235קטע דרך מס' 562 בן דרך מס' 57 ועד חניאל.08/11/2010
מרכזעמק חפר, חניאלתוכניתעח/ 110/ 1חניאל25/12/1958
מרכזעמק חפר, חניאלתוכניתעח/ 142תכנית שינוי למתאר למושב חניאל בהתאם לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965.25/10/1990
מרכזעמק חפר, חניאלתוכניתעח/ 142/ 1שינוי יעוד מאיזור ציבורי, למגרשי מגורים, שינוי יעוד09/12/1993
מרכזעמק חפר, חניאלתוכניתעח/ 142/ 2שינוי יעוד משטח בניה בנחלה למגורים שלא בנחלה22/02/1996
מרכזעמק חפר, חניאלתוכניתעח/ 142/ 3שינוי יעוד משטח לבניה למגורים לאיזור מגרשי מגורים.22/02/1996
מרכזעמק חפר, חניאלתוכניתעח/ 142/ 5שינוי יעוד ממבני ציבור למגורים.30/07/1998
מרכזעמק חפר, חניאלתוכניתעח/ 142/ 6הרחבה שלב ב' למושב חניאל07/01/2002
מרכזעמק חפר, חניאלתוכניתעח/ 142/ 6/ 1הרחבת מגרש מגורים מס' 526 על חשבון נחלה מס' 64 ללא שינוי זכויות בניה.14/09/2003
מרכזעמק חפר, חניאלתוכניתעח/ 142/ 7שינוי בגבולות השטח המיועד למגורים בנח' חקלאית,ללא שינוי בשטח הכולל המיועד למגו29/09/2005