תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזלב השרון, חרותתוכניתהצ/ 26.21/02/1963
מרכזלב השרון, חרותתוכניתהצ/ 30מושב חרות27/05/1965
מרכזלב השרון, חרותתוכניתהצ/ 68/ 1קביעת אזור לתעשיה חקלאית איזור ציבורי פתוח.30/07/1970
מרכזלב השרון, חרותבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 421תכנית ניקוז "נחל חרות - מזרחי".
מרכזחוף השרון, לב השרון, שרונים, אבן יהודה, צורן קדימה, תל מונד, חרותבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 538חבור מערכת האיסוף הפנימית בישוב חרות.
מרכזלב השרון, חרותתוכניתצש/ 14/ 1.11/06/1964
מרכזלב השרון, חרותתוכניתצש/ 2/ 21/ 18מושב חירות21/08/1988
מרכזלב השרון, חרותתוכניתצש/ 2/ 21/ 20מושב חרות05/06/1988
מרכזלב השרון, חרותתוכניתצש/ 2/ 21/ 22מושב חרות26/08/1984
מרכזלב השרון, חרותתוכניתצש/ 2/ 21/ 29.תכנית איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים08/08/1996
מרכזלב השרון, חרותתוכניתצש/ 2/ 21/ 32חרות, מגרש 207726/09/1996
מרכזלב השרון, חרותתוכניתצש/ 2/ 21/ 33שינוי יעוד אזור חקלאי לאיזור לבניני ציבור להקמת בית ספר.01/06/1995
מרכזלב השרון, חרותתוכניתצש/ 2/ 21/ 36תוכנית צש/ 2/ 21/ 3607/03/2002
מרכזלב השרון, חרותתוכניתצש/ 2/ 21/ 37שינוי יעוד ממגורים-חקלאי למגורים א'28/11/2001
מרכזלב השרון, חרותתוכניתצש/ 2/ 21/ 39הגדלת זכויות בניה לשטח עיקרי בבית מגורים.27/03/2006
מרכזלב השרון, חרותתוכניתצש/ 2/ 21/ 43הגדלת שטח למבני ציבור לצורך בניית בית ספר חדש בצמוד לבית ספר "הדר השרון" הקיים28/04/2010
מרכזלב השרון, חרותתוכניתצש/ 68תכנית מס' צש/6814/01/1971
מרכזלב השרון, חרותתוכניתצש/ 68/ 10מושב חרות04/08/1977
מרכזלב השרון, חרותתוכניתצש/ 68/ 11מושב חרות11/08/1977
מרכזלב השרון, חרותתוכניתצש/ 68/ 12מושב חרות26/01/1978
מרכזלב השרון, חרותתוכניתצש/ 68/ 13תכנית מס' צש/13/6830/06/1977
מרכזלב השרון, חרותתוכניתצש/ 68/ 14הרחבת כביש16/02/1978
מרכזלב השרון, חרותתוכניתצש/ 68/ 15מושב חרות09/03/1980
מרכזלב השרון, חרותתוכניתצש/ 68/ 16תכנית מס' צש/16/6812/08/1981
מרכזלב השרון, חרותתוכניתצש/ 68/ 17תוכנית צש/ 68/ 1721/02/1980
מרכזלב השרון, חרותתוכניתצש/ 68/ 3חרות19/07/1973
מרכזלב השרון, חרותתוכניתצש/ 68/ 4קו-בניין לחממות. מושב חרות25/09/1973
מרכזלב השרון, חרותתוכניתצש/ 68/ 5חרות08/04/1974
מרכזלב השרון, חרותתוכניתצש/ 68/ 6מושב חירות25/05/1980
מרכזלב השרון, חרותתוכניתצש/ 68/ 7מושב חרות26/06/1975
מרכזלב השרון, חרותתוכניתצש/ 68/ 8מושב חרות26/06/1975
מרכזלב השרון, חרותתוכניתצש/ במ/ 0/ 2/ 52הרחבת חרות.11/08/1994
מרכזלב השרון, חרותתוכניתצש/ מק/ 0/ 2/ 52/ א.06/05/2001
מרכזלב השרון, חרותתוכניתצש/ מק/ 2/ 21/ 34תוכנית צש/ מק/ 2/ 21/ 3419/12/1999
מרכזלב השרון, חרותתוכניתצש/ מק/ 2/ 21/ 36/ אשינוי בקו בניין קדמי לגבי מבנה חניה31/05/2005
מרכזלב השרון, חרותתוכניתצש/ מק/ 2/ 21/ 38מושב חירות מועצה אזורית "לב השרון"15/07/2003
מרכזלב השרון, חרותתוכניתצש/ מק/ 2/ 21/ 40שינוי קו בנין29/04/2004