תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזדרום השרון, צופיתתוכניתגמ/ 59/ 2להקים מדרשה לחנוך גבוה של פעילי מפלגת פועלי ארץ-ישראל04/07/1957
מרכזדרום השרון, צופיתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 04/ 311/ 4סירוב לדון בבקשה לתוספת סככה חקלאית
מרכזדרום השרון, צופיתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהדש/ 11/ 047/ 4שד/מק/17/111
מרכזדרום השרון, צופיתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהדש/ 2012/ 46/ 4תוכנית
מרכזדרום השרון, צופיתתוכניתמשמ/ 145שינוי משבצות חקלאיות26/06/2000
מרכזדרום השרון, צופיתתוכניתשגפ/ 111תוכנית מפורטת למושב עובדים "צופית".08/10/1953
מרכזדרום השרון, צופיתתוכניתשד/ 1001צופית- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזדרום השרון, צופיתתוכניתשד/ 111/ 1יטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח28/04/1989
מרכזדרום השרון, צופיתתוכניתשד/ 111/ 1/ אהמרת קרקע מיעוד חקלאי בתוך חלקות לבעלי מקצוע ליעוד בעלי מקצוע.16/03/1995
מרכזדרום השרון, צופיתתוכניתשד/ 111/ 2שינוי יעוד משטח חקלאי ל- אזור מגורים,לתוספת של 115יח"ד,אזור לבניני ציבור.01/06/1998
מרכזדרום השרון, צופיתתוכניתשד/ 111/ 4לשנות ייעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א' ולייעד שטחים ל - 12 יח"ד חדשות.28/02/2008
מרכזדרום השרון, צופיתתוכניתשד/ 59הקמת מוסד להשתלמות רעיונית של מפלגצ פועלי ישראל04/03/1954
מרכזדרום השרון, צופיתתוכניתשד/ 59/ 4צופית- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזדרום השרון, צופיתתוכניתשד/ מק/ 111/ 10צופית - שינוי קו בנין צדדי
מרכזדרום השרון, צופיתתוכניתשד/ מק/ 111/ 11תוכנית שד/ מק/ 111/ 11
מרכזדרום השרון, צופיתתוכניתשד/ מק/ 111/ 12צופית07/05/2006
מרכזדרום השרון, צופיתתוכניתשד/ מק/ 111/ 16מושב צופית - איחוד וחלוקה
מרכזדרום השרון, צופיתתוכניתשד/ מק/ 111/ 18צופית-שינוי גבולות כתם צהוב בנחלה.30/06/2008
מרכזדרום השרון, צופיתתוכניתשד/ מק/ 111/ 4שינוי קו בנין קדמי31/05/2001
מרכזדרום השרון, צופיתתוכניתשד/ מק/ 111/ 7תוכנית שד/ מק/ 111/ 7
מרכזדרום השרון, צופיתתוכניתשד/ מק/ 111/ 8צופית27/11/2003
מרכזדרום השרון, צופיתתוכניתשד/ מק/ 111/ 9צופית24/02/2003