תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזלב השרון, משמרתתוכניתמשמ/ 118/ שדמשמרת31/05/1989
מרכזלב השרון, משמרתתוכניתצש/ 4תכנית מס' צש/418/02/1971
מרכזלב השרון, משמרתתוכניתצש/ 4/ 1.27/12/1973
מרכזלב השרון, משמרתתוכניתצש/ 6/ 21/ 12מושב משמרת24/09/1989
מרכזלב השרון, משמרתתוכניתצש/ 6/ 21/ 13בית קוטיק - מושב משמרת.
מרכזלב השרון, משמרתתוכניתצש/ 6/ 21/ 2משמרת. תכנית צש/6-2/2119/06/1988
מרכזלב השרון, משמרתתוכניתצש/ 6/ 21/ 3משמרת26/06/1986
מרכזלב השרון, משמרתתוכניתצש/ 6/ 21/ 6הרחבת משמרת.21/06/1998
מרכזלב השרון, משמרתתוכניתצש/ 6/ 21/ 7שינוי יעוד ממגורים חקלאי למגורים א'22/11/1999
מרכזלב השרון, משמרתתוכניתצש/ 6/ 21/ 8תוספת 3 יח"ד למושב ע"י27/02/2003
מרכזלב השרון, משמרתתוכניתצש/ מק/ 6/ 21/ 10חילופי שטחים בין אזור חקלאי למגורים במשמרת.
מרכזלב השרון, משמרתתוכניתצש/ מק/ 6/ 21/ 15תכנית מיתאר מקומית צש/מק/15/21/607/09/1997
מרכזלב השרון, משמרתתוכניתצש/ מק/ 6/ 21/ 5.20/09/1998
מרכזלב השרון, משמרתתוכניתשד/ 126/ 4הכנת תכנית מפורטת לצרכי רישום...ביטול איחוד חלקות..קביעת יעדים ואזורים..
מרכזלב השרון, משמרתתוכניתתמ/ 32משמרת07/04/1960
מרכזלב השרון, משמרתתוכניתתמ/ 4מושב משמרת26/01/1956