תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 139ערר על דחית בקשה לתוספות שוינויים בבית מגורים קיים ותוספת מחסן חיצוני
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 146/ 3ערר על דחית התנגדות למתן רישוי למחסנים סככות ובמנה שרותים ושימוש חורג לגן
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 198/ 3ערר על דחית בקשה לתוכנית שינויים מפלס 00
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 204/ 3דחית בקשה לרישוי לגדר, שער, מחסנים, חניה מקורה, הריסת סככה
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 229/ 3ערר על דחית התנגדות להקמת בניין
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 20ערר על החלטת ו. מחוזית לדחות לתו,ב לדחות ת. ש/ 1079 בית עלמין בבנימינה
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה03/ 298/ 3דחיית התנגדות לתכנית ש/מק/522/ז
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים03/ 305/ 3ערר על אי-מתן החלטה של הוועדה המקומית
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 033/ 3תוכנית שינוי לבניה חדשה
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 056/ 3מתן רשוי להקמת סככות, מחסנים וגדר
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 118/ 3תכנית שינויים להיתר ליחידת דיור דרומית דו קומתית
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 120/ 3בקשה להקים בית מגורים חד משפחתי חד קומתי
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 131/ 3בקשה להריסת חלק ממבנה ולבטיול הריסת יחידה מקורית
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 164/ 3הריסת מחסן קיים ומדרגות, תוספת בקומה א' ומחסן
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 178/ 3החלפה והגבהה גג רעפים
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 228/ 3סככות, מחסנים, הריסת גדר קיימת והקמת גדר חדשה
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 254/ 3הקמת מבנה לאחסנה וקומת גלריה
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 280/ 3מתן רישוי לסככה
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 368/ 3הקמת 5 יח"ד דו קומתיים
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדת מחוזית04/ 37ערר על החלטת ו. מחוזית דרום לדחות את ת. ש/ 1145 בנימינה
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 080/ 3דחיית בקשה להקמת מתקן שידור בשטח חקלאי
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 247/ 3תוספת מחסן, שינוי חזית גדר הקפית, שינוי מקום חניה ופיתוח
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה05/ 352/ 3ערר על תכנית מפורטת ש/מק/1229 א' ועדה מקומית שומרון
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה06/ 007/ 3ש/מקש/1229/א - הגדלת מספר יח"ד בבנימינה
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 032/ 3בקשה להריסת חלק מהמבנה למחסן דירתי
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה06/ 111/ 3ערר על תכנית ש/מק/1239 טובי ארד וארז כרמון
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 119/ 3ערר בענין אישור תשריט וחלוקה ו.מ. שומרון
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 256/ 3הקמת 2 בנינים סה"כ 8 יח"ד
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 269/ 3הריסת 2 מבנים והקמת 3 בתי מגורים, 2 דו משפחתיים דו קומתיים,1 חד משפחתי דו קומת
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 281/ 3הקמת 2 מבני מגורים סה"כ 8 יח"ד
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 065/ 3מתן ריושי לתוספת למבנה קיים, הקמת מחסן, גדר והריסה
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 071/ 3תכנית בינוי 10 יח"ד ב 8 מבנים
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה07/ 111/ 3הארכת מועד הגשת התנגדויות
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 115/ 3בקשה לתוספת מגורים מחסן והריסת סככה ומרפסת בקומה א' והפיכתה לפרגולה
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה07/ 267/ 3תוכנית מפורטת ש/מק/ 159. שינוי לתוכנית: ש/23/א- הרחבת רחוב השיש
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 060/ 3התנגדות שימוש חורג לדרך, מדרכות וחניה, בנימינה
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 117/ 3התנגדות להריסת מבנה קיים והקמת תחנת תדלוק, שכ' הרכבת בנימינה
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 163/ 3התנגדות להקמת גשר להולכי רגל מעל דרך עליה, בנימינה
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 295/ 3בקשה לשינויים למבנה , תוספת שטח בקומה א' וקומת קרקע - בנימינה
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה09/ 004/ 3מפת איחוד וחלוקה אחש/1138 עפ"י תכנית ש/277 א' בנימינה
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 005/ 3הקמת 3 מבני מגורים , כל מבנה 4 יח"ד תוך התנגדות שכנים, גבעת עדה
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 071/ 3אי מתן טופס 4, ועדה מקומית שומרון - רחוב הברוש 16, בנימינה
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 204/ 3בקשה להקמת בית מגורים. בנימינה (רון ארנולד)
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 209/ 3הקמת אוורה ומתבן בשטח חקלאי, בנימינה
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 210/ 3בקשה לסככה חקלאית ומחסן, הזית בנימינה
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 231/ 3מגורים א' וחזית מסחרית, בנימינה
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהבקשה ועדה מקומית1 - 613/ 33/ 13כרמל מיכה - חממה לגידולים חקלאיים
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 031/ 3בקשה להחלטת גג למבנה קיים (פנצ'ריה), בנימינה
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 251/ 3הצבת מערכת סולרית פוטו וולטאית על פרגולה, היין 9 בנימינה
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 380/ 3מבנה מגורים חד משפחתי דו קומתי. בנימינה. משפ' פריאור
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 421/ 3תוספת מחסן במבנה משותף. רח' הכלנית בנימינה. (ברנס אברי(
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 431/ 3תוספת מבנה כיתות לימוד לבי"ס קיים
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 035/ 3הריסת גדר קיימת והקמת גדר רח' העצמאות 57 בנימינה
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 067/ 3בקשה להקמת בית מגורים חד משפחתי. רח' יסמין בנימינה (אזולאי שלמה)
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 188/ 3הקמת 2 בתי מגורים חד משפחתיים ובריכת שחייה גבעת עדה
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 245/ 3התנגדות לרישוי קומת מרתף, סכהה ושינוי מקום החניות, בנימינה
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 332/ 3טופס 4 בנימינה
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 8047/ 3ערר על שומה מכרעת, בגין היטל השחבה מתכנית ש/1122 א', בנימינה
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 207/ 3בקשה להיתר, בנימינה, ארלונלד רון
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהבקשה ועדה מקומית2 - 509/ 33/ 13בקשה להיתר מבנה חקלאי - יקב
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכנית353-0061416שינוי קו בנין בחלקה 100 בגוש 10223, בנימינה
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהבקשה ועדה מקומית533/ 33/ 13פלאפון - פרטנר
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהבקשה ועדה מקומית543/ 33/ 13ועד מושב אביאל
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהבקשה ועדה מקומית545/ 33/ 13גולדשטיין יעקב
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהבקשה ועדה מקומית561/ 33/ 13מדגרות אפרת, גוש 10210 חל' 47,
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהבקשה ועדה מקומית563/ 33/ 13בית האומנויות החופשיות, גוש 10162 חל' 22, 24, בנימינה
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהבקשה ועדה מקומית573/ 33/ 13קירמאייר אביהו וגלית, בנימינה
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהבקשה ועדה מקומית582/ 33/ 13מחנאי ציפורה - למגורים בנימינה
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהבקשה ועדה מקומית584/ 33/ 13פלוגה חגית ואריה , בנימינה
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהבקשה ועדה מקומית594/ 33/ 13ברית חיילי האצ"ל, שימוש באתר היסטורי
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהבקשה ועדה מקומית596/ 33/ 13פינקלשטיין אורי - שינוי שימוש לבית קפה
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהבקשה ועדה מקומית603/ 33/ 13אפלבוים נחמה - שימוש חורג לחניון
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהבקשה ועדה מקומית607/ 33/ 13אורן רענן - שימוש חורג
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהבקשה ועדה מקומית608/ 33/ 13הרבסט מיכאל ויעקב - מתבן ואורווה קטנה
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהבקשה ועדה מקומית609/ 33/ 13הרבסט יעקב ומיכאלה - הקמת סככה ומחסן חקלאי
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהבקשה ועדה מקומית612/ 33/ 13רוזן כרמלה - הקמת חממות
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ולקחש"פ99/ חש/ 10על סרוב תכנית ש/ 643
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתג/ 454שנוי יעוד בהרחבת גבעת עדה02/02/1961
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתג/ 492שנוי יעוד שטחים בגוש 10132 גבעת עדה26/04/1962
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתג/ 554חלוקה בגוש 10215 בנימינה31/12/1964
חיפהגלילית - מחוז חיפה, חוף הכרמל, שומרון, בנימינה-גבעת עדה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, עתליתתוכניתחפאג/ ד/ 1167הרחבת פרוזדור מסילת הברזל עתלית בנימינה.02/04/2008
חיפהמנשה-אלונה, שומרון, בנימינה-גבעת עדה, מנשהתוכניתמ/ 316/ א/ ש/ 1471יער אלות עדה
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתמק/ ש/ 301/ אללא שם22/01/1998
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתמק/ ש/ 384/ אצפון ישורון בנימינה.21/06/1998
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתמק/ ש/ 418/ זשינוי קווי בנין במגרשי מגורים , גבעת עדה.25/02/2001
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתמק/ ש/ 49/ דאזור תעשיה ומלאכה בנימינה.31/05/2000
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתמק/ ש/ 522/ דשינוי הוראות בדבר בינוי ועיצוב ארכיטקטוני, בנימינה.04/12/2000
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתמק/ ש/ 668הסדרת קו בנין קדמי, גבעת עדה.04/05/1997
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתמק/ ש/ 693מהווה שינוי לתוכנית מיתאר של בינמינה .04/11/1997
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתמק/ ש/ 765בנימינה.26/01/1999
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתמק/ ש/ 774גבעת עדה - התאמה 3 .25/03/1999
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתמק/ ש/ 779הקטנת קו בנין, חל' 70 בגוש 10204 , בנימינה.07/01/2003
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתמק/ ש/ 785קביעת הוראות להקמת בריכות שחיה.26/04/1999
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתמק/ ש/ 797/ אלאפשר תוספת 2 יח"ד מעל המותר גבעת עדה.24/02/2002
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתמק/ ש/ 841חלוקה חדשה, בנימינה.11/06/2000
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתמק/ ש/ 857הקטנת גודל מגרש מינימלי לשתי יחידות, בנימינה.04/12/2000
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתמק/ ש/ 871איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים, שכונת כרמי בנימינה.07/01/2001
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתמק/ ש/ 933בריכת שחיה ושינוי קווי בנין באזור מגורים א', בנימינה.31/10/2000
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתמק/ ש/ 947הקטנת גודל מגרש מינימלי, בנימינה.18/01/2001
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתמק/ ש/ 955קביעת הוראות בניה, וחלוקת השטח, גבעת עדה.21/11/2000