תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזחוף השרון, ארסוףישות כללית09/ המ/ 52בקשה להארכת מועד, תמ"מ/ 3/ 21
מרכזחוף השרון, ארסוףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחש/ 02/ 363/ 4דחיית תביעת פיצויים לפי ס' 197 לחוק
מרכזחוף השרון, ארסוףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחש/ 07/ 213/ 4בקשה להקלה
מרכזחוף השרון, ארסוףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחש/ 07/ 326/ 4תכנית חש 5/10 י'
מרכזחוף השרון, ארסוףתוכניתחש/ 10/ 2/ 2תוספת 70 מ"ר שטח עיקרי למבנה מגורים קיים.
מרכזחוף השרון, ארסוףתוכניתחש/ 10/ 5/ א/ 4הגדלת זכויות למרתף בחלקה 269 , גוש 6680
מרכזחוף השרון, ארסוףתוכניתחש/ 10/ 5/ ט/ 1שינוי ייעוד חלקה 291 מאזור מסחרי לאזור מגורים15/03/2005
מרכזחוף השרון, ארסוףתוכניתחש/ 10/ 5/ י.09/08/2001
מרכזחוף השרון, ארסוףתוכניתחש/ 10/ 5/ יבבית אלוני שבו ארסוף מגרש למגורים "א' מיוחד" 2 יחידות דיור בבית דו משותף29/03/2005
מרכזחוף השרון, ארסוףתוכניתחש/ 10/ 5/ יגהגדלת זכויות הבניה למטרות עיקריות, הגדלת שטחי שרות תת קרקעיים עפ"י תכסית מותרת24/12/2009
מרכזחוף השרון, ארסוףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחש/ 12/ 097/ 4בקשה למתן היתר בניה
מרכזחוף השרון, ארסוףתוכניתחש/ 21הרחבת דרך קיימת לשם חבור עם הכביש הראשי תל אביב- נתניה
מרכזחוף השרון, ארסוףבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 486תחנת שאיבה לביוב ארסוף.
מרכזחוף השרון, ארסוףבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 606ביוב ארסוף