תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, הדר עםערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 10ערר על החלטת ועדה מחוזית מרכז לתכנית עח/ 138/ 1/ 1- "נקודת חן" - הדר עם
מרכזעמק חפר, הדר עםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 05/ 399/ 4סירוב לאשר היתר לבית מגורים
מרכזעמק חפר, הדר עםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהעח/ 08/ 262/ 4התנגדות לתכנית עח/138/ 9
מרכזעמק חפר, הדר עםתוכניתעח/ 117העברת דרך-התאמה למצב הקיים24/11/1974
מרכזעמק חפר, הדר עםתוכניתעח/ 138קביעת תכנית מפורטת להדר עם.10/11/1996
מרכזעמק חפר, הדר עםתוכניתעח/ 138/ 1/ 1נקןדת חן - הדר עם.
מרכזעמק חפר, הדר עםתוכניתעח/ 138/ 2שינוי יעוד קרקע29/08/1999
מרכזעמק חפר, הדר עםתוכניתעח/ 138/ 3הרחבה שלב ב' -הדר עם03/11/2005
מרכזעמק חפר, הדר עםתוכניתעח/ 138/ 3/ 2הדר עם - עדכון זכויות בהרחבה שלב ב'.
מרכזעמק חפר, הדר עםתוכניתעח/ 138/ 9/ 1פיצול משק עזר בהדר עם
מרכזעמק חפר, הדר עםתוכניתעח/ במ/ 163מושב הדר עם, מושב בית חרות.16/03/1995
מרכזעמק חפר, הדר עםתוכניתעח/ מק/ 138/ 10/ 1איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.09/09/2008
מרכזעמק חפר, הדר עםתוכניתעח/ מק/ 138/ 12איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.30/06/2008
מרכזעמק חפר, הדר עםתוכניתעח/ מק/ 138/ 3/ 1איחוד וחלוקה של מגרש מגורים 101,דרך ושצ"פ בהסכמת בעלי הקרקע.19/11/2007
מרכזעמק חפר, הדר עםתוכניתעח/ מק/ 138/ 3/ 3הדר עם - הזזת מגרשים 226-215 בהרחבה ב'.12/09/2011
מרכזעמק חפר, הדר עםתוכניתעח/ מק/ 138/ 4שינוי קו בנין קדמי24/11/1998