תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזדרום השרון, מתןתוכניתשד/ 104/ 12שינוי יעוד משמורת טבע לש.צ.פ. ודרך, שלולית ירחיב.26/02/2007
מרכזדרום השרון, מתןתוכניתשד/ 104/ 18תוספת זכויות בניה, הגדלת אחוזי התכסית, קביעת הוראות להריסה.28/06/2007
מרכזדרום השרון, מתןתוכניתשד/ 104/ 23תוספת שטחים בבית מגורים במתן15/02/2012
מרכזדרום השרון, מתןתוכניתשד/ 104/ 32תוספת זכויות בניה בחלקה 10, גוש 8805, מתן.
מרכזדרום השרון, מתןתוכניתשד/ 104/ 9/ א/ 4המרת יעוד קרקע, קביעת: שימושים ותכליות,זכויות בניה,איחוד וחלוקה מחדש- במתן16/05/2012
מרכזדרום השרון, מתןתוכניתשד/ מק/ 104/ 13הרחבת דרך בתוואי מאושר03/05/2004
מרכזדרום השרון, מתןתוכניתשד/ מק/ 104/ 14איחוד וחלוקה של מגרשים ושינוי הוראות בינוי27/09/2006
מרכזדרום השרון, מתןתוכניתשד/ מק/ 104/ 17שינויים בקוי בניין19/09/2005
מרכזדרום השרון, מתןתוכניתשד/ מק/ 104/ 21הרחבת דרך בתוואי מאושר06/12/2006
מרכזדרום השרון, מתןתוכניתשד/ מק/ 104/ 9/ א/ 4התרת בניית מבני עזר ליחידות מגורים26/10/2000
מרכזדרום השרון, מתןבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 669שיכון ופיתוח בע"מ בית מגורים.
מרכזדרום השרון, מתןבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 670שכון ופיתוח בע"מ, בית מגורים.