תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזלב השרון, גנות הדרתוכניתנמ/ 123התכנית ידועה גם כ- גפ/12316/12/1954
מרכזלב השרון, גנות הדרתוכניתצש/ 123/ 1תכנית מס' צש/1/12301/10/1971
מרכזלב השרון, גנות הדרתוכניתצש/ 123/ 2גנות הדר16/06/1983
מרכזלב השרון, גנות הדרתוכניתצש/ 2/ 22/ 22בגינות הדר - תוספת יח"ד אחת (ראובן מילמן)
מרכזלב השרון, גנות הדרתוכניתצש/ 2/ 22/ 23תוספת יח"ד אחת והגדלת שטחים עיקריים ושטחי שירות בגנות הדר
מרכזלב השרון, גנות הדרתוכניתצש/ 2/ 22/ 6גני-הדר. מושב גנות-הדר. הרחבת מושבים ??11/06/1992
מרכזלב השרון, גנות הדרתוכניתצש/ 2/ 22/ 6/ א/ 1גנות הדר13/08/1997
מרכזלב השרון, גנות הדרתוכניתצש/ 2/ 22/ 6/ בגנות הדר16/01/1994
מרכזלב השרון, גנות הדרתוכניתצש/ 2/ 22/ 9הגדלת מס' יחידות הדיור מ- 6 ל- 12 יח"ד.
מרכזלב השרון, גנות הדרתוכניתצש/ מק/ 2/ 22/ 10גנות הדר - איחוד וחלוקה של מגרשים24/02/2003
מרכזלב השרון, גנות הדרתוכניתצש/ מק/ 2/ 22/ 11גנות הדר - איחוד וחלוקה של מגרשים
מרכזלב השרון, גנות הדרתוכניתצש/ מק/ 2/ 22/ 15הסדרת צומת הכניסה הדרומית לגנות הדר02/03/2004
מרכזלב השרון, גנות הדרתוכניתצש/ מק/ 2/ 22/ 15/ אהרחבת דרך,הסדרת צומת הכניסה הדרומית לגנות-הדר14/01/2007
מרכזלב השרון, גנות הדרתוכניתצש/ מק/ 2/ 22/ 17הגדלת מס' יח"ד ללא תוספת זכויות בניה.19/11/2007
מרכזלב השרון, גנות הדרתוכניתצש/ מק/ 2/ 22/ 20גינות הדר.
מרכזלב השרון, גנות הדרתוכניתצש/ מק/ 2/ 22/ 21שינוי קו בנין קדמי-משה אזוט28/10/2010
מרכזלב השרון, גנות הדרתוכניתצש/ מק/ 2/ 22/ 6/ גאיחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת הבעלים12/11/1998
מרכזלב השרון, גנות הדרתוכניתצש/ מק/ 2/ 22/ 8תוכנית צש/ מק/ 2/ 22/ 825/10/2001