תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזלב השרון, שער אפריםתוכניתגמ/ 522תוכנית מפורטת למושב עובדים02/04/1959
מרכזלב השרון, שער אפריםתוכניתהצ/ 522/ 1הפיכה מאזור מגורים לאזור בניה ציבורית27/11/1969
מרכזלב השרון, שער אפריםתוכניתצש/ 0/ 2/ 54תוכנית צש/ 0/ 2/ 54
מרכזלב השרון, שער אפריםתוכניתצש/ 522/ 3שער אפרים11/03/1976
מרכזלב השרון, שער אפריםתוכניתצש/ 522/ 4לקבוע מגורים חקלאיים24/02/1977
מרכזלב השרון, שער אפריםתוכניתצש/ 7/ 22/ 5מושב שער אפרים16/05/1985
מרכזלב השרון, שער אפריםתוכניתצש/ 7/ 22/ 8מ-"חקלאי", מ-מבני ציבור", "מדרכים" מ-"ש.צ.פ" ל-מגורים ש.צ.פ. ומתקנים הנדסיים.
מרכזלב השרון, שער אפריםתוכניתצש/ במ/ 7/ 22/ 301מושב שער אפרים.10/10/1996
מרכזלב השרון, שער אפריםתוכניתצש/ מק/ 7/ 22/ 11מושב שער אפרים- שינוי בהוראות בניה
מרכזלב השרון, שער אפריםתוכניתצש/ מק/ 7/ 22/ 13לקבוע קו בנין קדמי לכביש 1013/08/2006
מרכזלב השרון, שער אפריםתוכניתצש/ מק/ 7/ 22/ 15לקבוע קווי בנין למגרשים מסוימים ע"פ הרשימה12/09/2006
מרכזלב השרון, שער אפריםתוכניתצש/ מק/ 7/ 22/ 9תוכנית צש/ מק/ 7/ 22/ 9