תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזחוף השרון, שפייםערר על החלטת ולקחש"פ04/ חש/ 11ערר על החלטת ולק"חשפ לסרב לשימוש החורג לאיחסון ומועדוןב-חש/ ש/ 132
מרכזחוף השרון, שפייםערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 1ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לדחות את ת. חש/ 31/ 24
מרכזחוף השרון, שפייםערר על החלטת ועדת מחוזית08/ 12ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לדחות את תכנית חש/ 8/ 18 ו- חש/ 8/ 16/ 1 "געש"
מרכזחוף השרון, שפייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחש/ 04/ 737/ 4דחיית התנגדות לשימוש חורג ממבנה לאיחסון משקי לתעשייה, משרדים ומרכז הדרכה
מרכזחוף השרון, שפייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחש/ 04/ 967/ 4דחיית התנגדות לשימוש חורג ממבנה לאיחסון משקי לתעשיה, משרדים ומרכז הדרכה
מרכזחוף השרון, שפייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחש/ 07/ 008/ 4בקשה להיתר להקמת "חממה חקלאית לחווה נסיונית"
מרכזחוף השרון, שפייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחש/ 07/ 025/ 4דחיית בקשה לתוספת בניה למבנה מלונאי קטן בגלל העדר אישור של ממ"י
מרכזחוף השרון, שפייםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהחש/ 07/ 387/ 4תכנית חש/מק/31/ 21
מרכזחוף השרון, שפייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחש/ 07/ 500/ 4חש/31/ 17
מרכזחוף השרון, שפייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחש/ 07/ 506/ 4שימוש חורג ללול
מרכזחוף השרון, שפייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחש/ 10/ 056/ 4שימוש חורג למבנה לאיחסון משקי לתצוגה
מרכזחוף השרון, שפייםתוכניתחש/ 10/ 5/ אלשנות את התכניות חש / 10 / 208/07/1990
מרכזחוף השרון, שפייםתוכניתחש/ 10/ 5/ טשינוי יעוד מאזור מסחרי לאזור מגורים06/12/1999
מרכזחוף השרון, שפייםתוכניתחש/ 10/ 5/ יאתוכנית חש/ 10/ 5/ יא
מרכזחוף השרון, שפייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחש/ 11/ 292/ 4שימוש חורג למבנה לאיחסון
מרכזחוף השרון, שפייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחש/ 11/ 293/ 4תוספת מבנים למתקן רפת משותפת
מרכזחוף השרון, שפייםתוכניתחש/ 14תכנית מס' חש/1431/01/1957
מרכזחוף השרון, שפייםתוכניתחש/ 17התווית דרך גישה למשק שפיים בהתאם למסומן בצבע אדום בתשריט,13/12/1956
מרכזחוף השרון, שפייםתוכניתחש/ 29שפיים - אצטדיון אזורי ע"י אודים11/05/1961
מרכזחוף השרון, שפייםתוכניתחש/ 31קיבוץ שפיים23/05/1968
מרכזחוף השרון, שפייםתוכניתחש/ 31/ 13הרחבת אזור תעשיה קיים.04/12/1994
מרכזחוף השרון, שפייםתוכניתחש/ 31/ 13/ אהרחבת השימושים באיזור התעשיה שפיים.26/04/1999
מרכזחוף השרון, שפייםתוכניתחש/ 31/ 17הקמת שכונת מגורים שינוי יעוד קרקע חקלאית לאזור מגורים, לדרכים.07/09/2004
מרכזחוף השרון, שפייםתוכניתחש/ 31/ 2קיבוץ שפיים05/07/1979
מרכזחוף השרון, שפייםתוכניתחש/ 31/ 23תוכנית חש/ 31/ 23
מרכזחוף השרון, שפייםתוכניתחש/ 31/ 24מרכז מוטורי לנהיגה להדרכת נהיגה ולדרך חדשה.
מרכזחוף השרון, שפייםתוכניתחש/ 31/ 28מתאר מקומית - אזור מלונאות
מרכזחוף השרון, שפייםתוכניתחש/ 31/ 28/ אהחלפת שטחים בתכנית אחת
מרכזחוף השרון, שפייםתוכניתחש/ 31/ 30מתאר משולבת
מרכזחוף השרון, שפייםתוכניתחש/ 31/ 31מתקן הנדסי לחשמל (תחמ"ש) שפיים.
מרכזחוף השרון, שפייםתוכניתחש/ 31/ 4שפיים29/05/1980
מרכזחוף השרון, שפייםתוכניתחש/ 31/ 7קיבוץ שפיים01/05/1987
מרכזחוף השרון, שפייםתוכניתחש/ 31/ 9.
מרכזחוף השרון, שפייםתוכניתחש/ 89/ 2שטח אירועים פעילות נופש ודייג - חוות רונית.12/11/1995
מרכזחוף השרון, שפייםתוכניתחש/ 97קבוץ געש קבוץ שפיים26/02/1995
מרכזחוף השרון, שפייםתוכניתחש/ מק/ 31/ 11.
מרכזחוף השרון, שפייםתוכניתחש/ מק/ 31/ 18.
מרכזחוף השרון, שפייםתוכניתחש/ מק/ 31/ 26פתרון בעיית מצוקת מגורים בקיבוץ11/04/2005
מרכזחוף השרון, שפייםתוכניתחש/ מק/ 31/ 27החלפת אזור מבני משק באזור תעשייה30/06/2008
מרכזחוף השרון, שפייםתוכניתחש/ מק/ 31/ 28/ אהחלפת שטחים בתכנית אחת.
מרכזחוף השרון, שפייםתוכניתחש/ מק/ 31/ 29החלפת שטחים בתכנית אחת.
מרכזחוף השרון, שפייםתוכניתחש/ מק/ 31/ 7/ אאיחוד וחלוקה של מגרשים, החלפת חלקים, שינוי קו בניין
מרכזחוף השרון, שפייםבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 149דיון ע"פ סעיף 28 לחוק, "שיש אלוני"
מרכזחוף השרון, שפייםבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 186אשכול גנים ומרכז טיפולי-בית ספר משותף
מרכזחוף השרון, שפייםתוכניתמח/ 129לקבוע הנחיות להקמת גשרים, גשרונים, תעלות גדרות, קירות תומכים ואקוסטים.
מרכזחוף השרון, שפייםישות כלליתשלט/ חש/ ש/ 19עמוד פרסום דלק מואר חדש